Notatki Płockie, t. 19 (1974), nr 4 (78)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Przewodniczący Rady Państwa prof. dr Henryk Jabłoński w Towarzystwie Naukowym Płockim / S. K.
3-8   Pobierz
Opis
artykułu
Płock w 30-leciu Polski Ludowej / Henryk Rybak.
Henryk Rybak
9-11   Pobierz
Opis
artykułu
Dziesięciolecie Płockiej Petrochemii / Włodzimierz Kotowski.
Włodzimierz Kotowski
12-18   Pobierz
Opis
artykułu
Kuźnia kadr kwalifikowanych dla płockiej Petrochemii / Jan Danielewski.
Jan Danielewski
19-20   Pobierz
Opis
artykułu
Przemysłowa Służba Zdrowia Kombinatu Petrochemicznego w latach 1960-1973 / Zbigniew Garstka, Stanisław Mejran.
Zbigniew Garstka, Stanisław Mejran
21-25   Pobierz
Opis
artykułu
Dziesięć lat działalności Zakładowego Oddziału PTTK przy Mazow. Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku / Teresa Trębala.
Teresa Trębala
26-28   Pobierz
Opis
artykułu
Płocczanin Witold Zglenicki - "Polski Nobel" / Tadeusz Zglenicki, Redakcja.
, Tadeusz Zglenicki
29-32   Pobierz
Opis
artykułu
O popularyzację dzieła Kazimierza Siemienowicza genialnego pioniera budowy rakiet w XVII wieku / Jakub Chojnacki, Stanisław Kostanecki.
Jakub Chojnacki, Stanisław Kostanecki
33-43   Pobierz
Opis
artykułu
Nowa rewelacja archeologiczna : (jeszcze o płockim wczesnośredniowiecznym uroczysku pogańskim) / Włodzimierz Szafrański.
Włodzimierz Szafrański
44-49   Pobierz
Opis
artykułu
Romańskie Drzwi Płockie w piśmiennictwie polskim (1582-1974) / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
50-51   Pobierz
Opis
artykułu
Gawęda o zbiorach muzealnych i sztuce / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas, Lech Grabowski
52-53   Pobierz
Opis
artykułu
Uchwała Zarządu Towarzystwa Naukowego Płockiego z dnia 27 grudnia 1973 r.
54   Pobierz
Opis
artykułu
Odznaczenia Towarzystwa Naukowego Płockiego.
55   Pobierz
Opis
artykułu
Dary dla Towarzystwa Naukowego Płockiego.
56   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.