Notatki Płockie, t. 18 (1973), nr 4 (73)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Nauka w służbie narodu - II Kongres Nauki Polskiej / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
3-14   Pobierz
Opis
artykułu
Nauka i społeczeństwo - V Międzynarodowa Konferencja w Dubrowniku / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek
15-25   Pobierz
Opis
artykułu
Wielka szansa Płońska / Jan Kapela.
Jan Kapela
26-30   Pobierz
Opis
artykułu
Tadeusz Betley - pierwszy powiatowy lekarz weterynarii w okresie miedzywojennym w Płocku / Tadeusz Chrostowski.
Tadeusz Chrostowski
31-32   Pobierz
Opis
artykułu
Aktywność zawodowa kobiet zamężnych w Płocku : (na podstawie danych NSP 1970 r.) / Adam Kurzynowski.
Adam Kurzynowski
33-36   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat Komisji Wydawniczej TNP.
36   Pobierz
Opis
artykułu
Teoretyczne przesłanki wpływu stałego prądu elektrycznego na zmiane wilgotności przegród budowlanych / Władysław Wasiluk.
Władysław Wasiluk
37-41   Pobierz
Opis
artykułu
Premier Piotr Jaroszewicz gościem załogi Fabryki Maszyn Żniwnych / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański
42-43   Pobierz
Opis
artykułu
E.T.A. Hoffmann i jego związki z Płockiem : (odczyt prof. Igora Bełzy z Moskwy w Towarzystwie Naukowym Płockim) / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki
44-47   Pobierz
Opis
artykułu
Planowanie społeczne w zakładzie pracy : III Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Zakład Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego w Towarzystwie Naukowym Płockim / Marian Frank.
Marian Frank
48-49   Pobierz
Opis
artykułu
Pięciolecie działalności Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru / Wanda Chrostowska.
Wanda Chrostowska
50-51   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat Sekretariatu Seminarium Doktoranckiego przy Towarzystwie Naukowym Płockim / Sławomir Fedorowicz.
Sławomir Fedorowicz
52   Pobierz
Opis
artykułu
Pamiątkowy Medal Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszaie dla Towarzystwa Naukowego Płockiego.
52   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.