Notatki Płockie, t. 16 (1971), nr 5 (64)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Z listu do Edwarda Gierka / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
3-5   Pobierz
Opis
artykułu
Płock przed VI Zjazdem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej / Józef Przybylski.
Józef Przybylski
5-8   Pobierz
Opis
artykułu
Jubileuszowy rok w dziejach płockiej Fabryki Maszyn Żniwnych / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański
8-15   Pobierz
Opis
artykułu
O napisach ruskich na Drzwiach Płockich / Aleksander Poppe.
Aleksander Poppe
16-19   Pobierz
Opis
artykułu
Szczecińscy specjaliści w Nowogrodzie Wielkim / Wojciech Chyliński.
Wojciech Chyliński
19-23   Pobierz
Opis
artykułu
Obserwatorium Astronomiczne w Małachowiance / Maciej Bielicki.
Maciej Bielicki
24-25   Pobierz
Opis
artykułu
Korespondencja w sprawie Obserwatorium Astronomicznego w Płocku.
25   Pobierz
Opis
artykułu
Nota w sprawie urządzenia Obserwatorium Astronomicznego w XVI-wiecznej wieży gmachu Małachowianki w Płocku / M. Bielicki.
Maciej Bielicki
26   Pobierz
Opis
artykułu
Rękopisy wykładów kazimierza Narbutta - odkryciem dużej wagi / Paweł Czartoryski.
Paweł Czartoryski
26   Pobierz
Opis
artykułu
Regionalna Stacja naukowa przykład Mławy / Stanisław Berezowski.
Stanisław Berezowski
27-29   Pobierz
Opis
artykułu
Inwestycje nieprzemysłowe w Płocku i ich wykonanie w latach 1966-1970 / Jerzy Obszyński.
Jerzy Obszyński
30-39   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój handlu w uprzemysławiającym się Płocku w latach 1966-1970 / Hanna Raczyńska.
Hanna Raczyńska
40-44   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat Komisji Wydawniczej TNP.
44   Pobierz
Opis
artykułu
O języku Płocka i okolicy / Jan Pilich.
Jan Pilich
45   Pobierz
Opis
artykułu
Z wizytą przyjaźni w Loznicy / Kazimierz Janiak.
Kazimierz Janiak
46-49   Pobierz
Opis
artykułu
Ogólnopolska konferencja polityki społecznej w Płocku / Andrzej Nałęcz.
Andrzej Nałęcz
49-52   Pobierz
Opis
artykułu
Przed pomnikiem L. Krzywickiego : przemówienie prof. dr. Wacława Szuberta - wiceprezesa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.
Wacław Szubert
52-53   Pobierz
Opis
artykułu
Powietrze, woda, gleba - Sesja Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego / Jadwiga Lewandowska.
Jadwiga Lewandowska
53-55   Pobierz
Opis
artykułu
Uchwała nr XVIII/70/71 Miejskiej Rady Narodowej w Płocku z dnia 22 października 1971 r. w sprawie jubileuszu 150-lecia Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
56   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.