Notatki Płockie, t. 16 (1971), nr 3 (62)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Delegacja do Moskwy i Nowogrodu Wielkiego w sprawie katedralnych "Drzwi Płockich" / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
3-8   Pobierz
Opis
artykułu
O temacie i układzie Drzwi Płockich / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki
9-11   Pobierz
Opis
artykułu
O optymalistycznych metodach matematycznych w gospodarce / Mieczysław Lesz.
Mieczysław Lesz
12-15   Pobierz
Opis
artykułu
Źródła do historii ludowych strojów Mazowsza Płockiego / Aleksander Błachowski.
Aleksander Błachowski
16-20   Pobierz
Opis
artykułu
Prof. dr Szymon Kossobudzki z Płocka zasłużonym lekarzem i działaczem w Brazylii / Maria Kieffer-Kostanecka.
Maria Kieffer-Kostanecka
21-25   Pobierz
Opis
artykułu
Znajomość rzeźby i podłoża regionu płockiego / Adam Wojtalewicz.
Adam Wojtalewicz
26-29   Pobierz
Opis
artykułu
Śmiertelność mieszkańców Wyszogrodu w świetle Ksiąg Stanu Cywilnego z lat 1808 i 1810 / Teodor Słomiński.
Teodor Słomiński
30-31   Pobierz
Opis
artykułu
Odkrycie prehistorycznego żarna na peryferiach miasta / Janusz Kisielewski.
Janusz Kisielewski
31-32   Pobierz
Opis
artykułu
Inauguracja obchodów w województwie warszawskim 500-ej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
33-34   Pobierz
Opis
artykułu
Głos w dyskusji Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego Jakuba Chojnackiego.
Jakub Chojnacki
34-35   Pobierz
Opis
artykułu
Głos w dyskusji dyrektora Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku Kazimiery Kawowej.
Kazimiera Kawa
36-37   Pobierz
Opis
artykułu
Uchwała Nr 35/219/70 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Płocku z dnia 15 października 1970 r.
37   Pobierz
Opis
artykułu
70-lecie Płockiego Towarzystwa Muzycznego / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek
38-43   Pobierz
Opis
artykułu
Powstanie Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych / Franciszek Midura.
Franciszek Midura
44   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.