Notatki Płockie, t. 17 (1972), nr 1 (65)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Delegacja Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego na VI zjazd PZPR - gościem Płocka / F. D.
Franciszek Dorobek
3-5   Pobierz
Opis
artykułu
Pozjazdowe refleksje delegata na VI zjazd PZPR / Kazimiera Kawa.
Kawa Kazimiera
6-8   Pobierz
Opis
artykułu
Problematyka techniczno-ekonomiczna specjalistycznych robot Izokoru w aspekcie położenia i roli Płocka / Zbigniew Urych.
Zbigniew Urych
8-11   Pobierz
Opis
artykułu
Izokor w latach 1968-1971 / Janusz Bubiec, Andrzej Kotula.
Janusz Bubiec, Andrzej Kotula
12-15   Pobierz
Opis
artykułu
Kontakty społeczne mieszkańców wsi podmiejskich z uprzemysławiającym się Płockiem / Janusz Mariański.
Janusz Mariański
16-21   Pobierz
Opis
artykułu
Życie codzienne Płocka na przełomie XIX i XX wieku / Adam Dobroński.
Adam Dobroński
22-25   Pobierz
Opis
artykułu
Lekarze płoccy w walce o upowszechnienie bezpłatnej pomocy lekarskiej : (w 70-lecie memoriału dra Aleksandra Zaleskiego) / Tadeusz Garlej.
Tadeusz Garlej
26-27   Pobierz
Opis
artykułu
Uroczystość w Sali Sejmowej płockiego ratusza / S. K.
28-29   Pobierz
Opis
artykułu
Ostatnie posiedzenie Sejmu Królestwa Polskiego w 1831 roku w Płocku / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki
29-33   Pobierz
Opis
artykułu
Stan prac przy wykonywaniu w Szczecinie kopii romańskich "Drzwi Płockich" / Wojciech Chyliński.
Wojciech Chyliński
33-35   Pobierz
Opis
artykułu
Prof. dr Włodzimierz Szafrański / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
36-37   Pobierz
Opis
artykułu
Saga rodu Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego / F. D.
Stanisław Ryszard Dobrowolski, Franciszek Dorobek
37-38   Pobierz
Opis
artykułu
O języku Płocka i okolicy / Jan Pilich.
Jan Pilich
39   Pobierz
Opis
artykułu
Profesor Klemens Jędrzejewski - piękny przykład przywiazania i tęsknoty do Płocka / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek
40-42   Pobierz
Opis
artykułu
W 100-lecie Płockiego Towarzystwa Lekarskiego / Tadeusz Garlej.
Tadeusz Garlej
43-45   Pobierz
Opis
artykułu
Wyniki rocznej działalności Płockiego Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie / Bolesław Witkowski.
Bolesław Witkowski
46-47   Pobierz
Opis
artykułu
Na Zamek Królewski w Warszawie.
47   Pobierz
Opis
artykułu
Śladami Wielkiego Astronoma / K. M.
48   Pobierz
Opis
artykułu
Uchwała nr XIX/74 /71 Miejskiej Rady Narodowej w Płocku z dnia 22 grudnia 1971 r. w sprawie jubileuszu 90-lecia Płockiego Klubu Wioślarskiego "Budowlani" w Płocku.
48   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.