Notatki Płockie, t. 15 (1970), nr 2 (56)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Ludność w miastach i osiedlach. Stan w dniu 31. XII. 1969 r.
2   Pobierz
Opis
artykułu
Narada przewodniczących prezydiów miejskich i osiedlowych rad narodowych / Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie.
3-5   Pobierz
Opis
artykułu
Wybrane problemy aktywizacji gospodarczej miast / Janusz Wierzejski.
Janusz Wierzejski
6-7   Pobierz
Opis
artykułu
Gospodarka finansowa / Henryk Wosik.
Henryk Wosik
8-10   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność samorządu mieszkańców / Antoni Sławiński.
Antoni Sławiński
10-12   Pobierz
Opis
artykułu
Przebudowa i porządkowanie miast / Stanisław Parczyński.
Stanisław Parczyński
13-14   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualne problemy uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego / Zbigniew Jakobche.
Zbigniew Jakobche
14-15   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualne zadania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej / Władysław Nawara.
Władysław Nawara
15-19   Pobierz
Opis
artykułu
O niektórych zagadnieniach poprawy warunków mieszkaniowych / Władysław Bednarek.
Władysław Bednarek
19-21   Pobierz
Opis
artykułu
Usługi dla ludności / Ryszard Stolarczyk.
Ryszard Stolarczyk
21-23   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój i zadania handlu / Włodzimierz Sobieszczuk.
Włodzimierz Sobieszczuk
23-27   Pobierz
Opis
artykułu
Główne kierunki rozwoju Żyrardowa / Wacław Kulczyński.
Wacław Kulczyński
27-29   Pobierz
Opis
artykułu
Z działalności ORN w Tarczynie / Regina Kaniewska.
Regina Kaniewska
29   Pobierz
Opis
artykułu
Decentralizacja uprawnień jako czynnik aktywizacji / Władysław Laskowski.
Władysław Laskowski
29-30   Pobierz
Opis
artykułu
Współdziałanie z zakładami pracy / Czesław Mazur.
Czesław Mazur
31-32   Pobierz
Opis
artykułu
Fundusz miejski pomocą w gospodarowaniu / Aleksandra Czerska.
Aleksandra Czerska
32-33   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.