Notatki Płockie, t. 14 (1969), nr 5 (54)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Wstęp.
3   Pobierz
Opis
artykułu
Gaudemus po raz trzeci.
4   Pobierz
Opis
artykułu
Przemówienie pełnomocnika Rektora Politechniki Warszawskiej do spraw Filii w Płocku dr. inż. Andrzeja Gajewskiego.
Andrzej Gajewski
5   Pobierz
Opis
artykułu
Przemówienie Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Andrzeja Kilińskiego.
Andrzej Kiliński
6-7   Pobierz
Opis
artykułu
Przemówienie I Sekretarza Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR inż. H. Szafrańskiego.
H. Szafrański
8-9   Pobierz
Opis
artykułu
Wykład inauguracyjny prof. dr. St. Hojarczyka.
Stefan Hojarczyk
10-15   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz studentów Politechniki Warszawskiej - Filia w Płocku.
16-21   Pobierz
Opis
artykułu
Głos w dyskusji prezesa TNP na sesji naukowej Polskiej Akademii Nauk z okazji XXV-lecia Polski Ludowej / [Jakub Chojnacki].
Jakub Chojnacki
21-24   Pobierz
Opis
artykułu
Płock w 1968 roku na tle miast wydzielonych woj. warszawskiego i bydgoskiego / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
24-31   Pobierz
Opis
artykułu
Płock i jego strefa podmiejska / Helena Rucz-Pruszyńska.
Helena Rucz-Pruszyńska
32-34   Pobierz
Opis
artykułu
Kształtowanie się absencji chorobowej pracowników fizycznych PBP "Petrobudowa" / Czesław Hajduk.
Czesław Hajduk
34-37   Pobierz
Opis
artykułu
Władysław Figielski - znany i nieznany / Tadeusz Kurpiewski.
Tadeusz Kurpiewski
37-41   Pobierz
Opis
artykułu
"Małachowianka" w latach 1939-1946 : fragment studium o szkolnictwie ogólnokształcącym w Płocku / Józef Świecik.
Józef Świecik
42-46   Pobierz
Opis
artykułu
Początki sportu płockiego / Jerzy Obszyński.
Jerzy Obszyński
47-48   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.