Notatki Płockie, t. 14 (1969), nr 3 (52)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Triumf pracy i idei : stulecie płockiej spółdzielni "Zgoda".
3   Pobierz
Opis
artykułu
Walerian Jędrzejewski : założyciel płockiej "Zgody" / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek
4-5   Pobierz
Opis
artykułu
Założenie Towarzystwa Spożywczego i Kasy Pożyczkowej "Zgoda" w Płocku / Leon Dzierżanowski.
Leon Dzierżanowski
6-8   Pobierz
Opis
artykułu
Pierwszy statut spółdzielczy / Leon Dzierżanowski.
Leon Dzierżanowski
9-13   Pobierz
Opis
artykułu
Praca spółdzielni w pierwszym pięćdziesięcioleciu jej istnienia / C.
14-15   Pobierz
Opis
artykułu
Wysepka w morzu prywatnego handlu i ostrej konkurencji / Maria Gałkowska.
Maria Gałkowska
15-19   Pobierz
Opis
artykułu
"Zgoda" w czasie okupacji hitlerowskiej / Leon Dzierżanowski.
Leon Dzierżanowski
20-23   Pobierz
Opis
artykułu
Pierwsze 25 lat spółdzielni w Polsce ludowej / Bohdan Zyman.
Bohdan Zyman
24-29   Pobierz
Opis
artykułu
Życie kulturalno-oświatowe w spółdzielni "Zgoda" / Hanna Konieczkowska.
Hanna Konieczkowska
29-31   Pobierz
Opis
artykułu
Władze płockiej "Zgody" / L. D.
Leon Dzierżanowski
31-32   Pobierz
Opis
artykułu
Wisła jako granica naturalna pomiędzy powiatem gostynińskim a częścią starego Mazowsza Płockiego / Zdzisław Kapica.
Zdzisław Kapica
33-43   Pobierz
Opis
artykułu
Problem kształtowania się wzorów kulturowych na przykładzie środowiska robotniczego w uprzemysławiającym się mieście / Irena Nowakowa.
Irena Nowak
44-50   Pobierz
Opis
artykułu
Kwoka / Halina Horodyska-Gadkowska.
Halina Horodyska-Gadkowska
50-51   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Grzepski / Bonifacy Żywiecki.
Bonifacy Żywiecki
51-54   Pobierz
Opis
artykułu
O Julianie Zawodzińskim : malarzu, dagerotypiście płockim / Krystyna Mierzejewska-Hejke.
Krystyna Mierzejewska-Hejke
54-56   Pobierz
Opis
artykułu
Chopin w Sannikach / Jan Borysiak.
Jan Borysiak
56-59   Pobierz
Opis
artykułu
Płock w okresie hitlerowskiej okupacji i faszystowskiego terroru / Stanisław Chrzanowski.
Stanisław Chrzanowski
60-64   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.