Notatki Płockie, t. 13 (1968), nr 2 (46)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Narada przewodniczących prezydiów miejskich i osiedlowych rad narodowych.
1-6   Pobierz
Opis
artykułu
Niektóre problemy aktywizacji gospodarczej miast i osiedli / Tadeusz Śliwiński.
Tadeusz Śliwiński
6-9   Pobierz
Opis
artykułu
Główne kierunki pracy miejskich rad narodowych i ich organów oraz samorządu mieszkańców w 1968 r. / Antoni Sławiński.
Antoni Sławiński
9-11   Pobierz
Opis
artykułu
Zagospodarowanie przestrzenne miast / Stanisław Parczyński.
Stanisław Parczyński
11-12   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy spółdzielczości mieszkaniowej w woj. warszawskim / Rajmund Wasielewski.
Rajmund Wasielewski
12-14   Pobierz
Opis
artykułu
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa w latach 1967-1968 / Władysław Nawara.
Władysław Nawara
14-17   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy gospodarki komunalnej - ważne ogniwo działalności rad narodowych miast i osiedli / Władysław Bednarek.
Władysław Bednarek
18-19   Pobierz
Opis
artykułu
Gospodarka finansowa miast / Henryk Wosik.
Henryk Wosik
20-22   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój szkolnictwa w latach 1967-1970 / Marian Migdalski.
Marian Migdalski
22-23   Pobierz
Opis
artykułu
Drobna wytwórczość w bieżącej 5-latce / Ryszard Stolarczyk.
Ryszard Stolarczyk
23-25   Pobierz
Opis
artykułu
Handel w miastach i osiedlach / Franciszek Stępniak.
Franciszek Stępniak
26-27   Pobierz
Opis
artykułu
Współczesne oblicze Ciechanowa / Kazimierz Chrostowski.
Kazimierz Chrostowski
27-28   Pobierz
Opis
artykułu
Dorobek i najbliższe zamierzenia Góry Kalwarii / Józef Motyl.
Józef Motyl
28-29   Pobierz
Opis
artykułu
Przed 250 rocznicą nadania praw miejskich Kałuszynowi / Wacław Tkaczyk.
Wacław Tkaczyk
29-30   Pobierz
Opis
artykułu
Aktywizacja i porządkowanie Legionowa / Zdzisław Godlewski.
Zdzisław Godlewski
30-31   Pobierz
Opis
artykułu
Dobrodziejstwa deglomeracji w Makowie Mazowieckim / Jerzy Jabłoński.
Jerzy Jabłoński
31   Pobierz
Opis
artykułu
Postęp w aktywizacji gospodarczej, społecznej i kulturalnej Mławy / Edmund Wesołowski.
Edmund Wesołowski
32-33   Pobierz
Opis
artykułu
Efekty działalności władz miejskich w Nasielsku / Henryk Sitek.
Henryk Sitek
33-34   Pobierz
Opis
artykułu
Realizacja programu przygotowań do jubileuszowych obchodów X wieków Pułtuska / Miron Owsiewski.
Miron Owsiewski
34-35   Pobierz
Opis
artykułu
Zadanie pierwszoplanowe - aktywizacja gospodarcza Raciąża / Józef Rzeźnik.
Józef Rzeźnik
35-36   Pobierz
Opis
artykułu
Aktywność i zaangażowanie społeczeństwa źródłem poważnych osiągnięć w Rykach / Ryszard Celiński.
Ryszard Celiński
36-37   Pobierz
Opis
artykułu
Wielka szansa Wyszogrodu / Stanisław Dybanowski.
Stanisław Dybanowski
38-39   Pobierz
Opis
artykułu
Ludność woj. warszawskiego zamieszkała w miastach i osiedlach : stan w dniu 31.XII.
39   Pobierz
Opis
artykułu
Efekty działalności miast biorących udział w konkursie "Mistrz Gospodarności" w 1968 r.
40   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.