Notatki Płockie, t. 13 (1968), nr 4 (48)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Młodość Marcina Kacprzaka / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki
3-9   Pobierz
Opis
artykułu
Korespondencja doktora Marcina Kacprzaka z doktorem Aleksandrem Macieszą z lat 1926-1933 : listy w sprawie badań alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej w Płocku / wybrał i podał do druku Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki, Marcin Kacprzak, Aleksander Maciesza
10-14   Pobierz
Opis
artykułu
Ostatni pobyt Marcina Kacprzaka w Płocku / Jan Przyszlak.
Jan Przyszlak
15-16   Pobierz
Opis
artykułu
Słowo o Marcinie Kacprzaku : niewygłoszone przemówienie prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego Jakuba Chojnackiego nad grobem Profesora.
Jakub Chojnacki
16-17   Pobierz
Opis
artykułu
Płock i powiat płocki : przeszłość i lata ostatnie / Irena Nowakowa.
Irena Nowak
18-27   Pobierz
Opis
artykułu
O niektórych zabytkach rzemiosła artystycznego epoki romańskiej w Płocku / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
28-33   Pobierz
Opis
artykułu
Włocławek i Płock w konkursie 'Jadą goście, jadą' i telewizyjnym turnieju miast / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek
34-38   Pobierz
Opis
artykułu
Miasto i petrochemia / Henryk Kozdrowicz.
Henryk Kozdrowicz
38-39   Pobierz
Opis
artykułu
Imię wielkiego Jugosłowianina Vuka Karadžic'a otrzymała płocka Szkoła Podstawowa nr 1 / Emilia Depkowska.
Emilia Depkowska
40-42   Pobierz
Opis
artykułu
Przemówienie Tomasza Bobera na uroczystości wręczenia matur w 'Małachowiance'.
Tomasz Bober
43-44   Pobierz
Opis
artykułu
Pamięci Tadeusza Gierzyńskiego / Mieczysław Sobociński.
Mieczysław Sobociński
45-46   Pobierz
Opis
artykułu
Kronika
47-48   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.