Notatki Płockie, t. 13 (1968), nr 3 (47)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Wspomnienia pośmiertne, poświęcone pamięci prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego mgr Tadeusza Gierzyńskiego.
1-5   Pobierz
Opis
artykułu
Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 kwietnia 1967 r. (MT-1-11/1/67) w sprawie utworzenia w Płocku Filli Politechniki Warszawskiej / Henryk Jabłoński.
Henryk Jabłoński
6   Pobierz
Opis
artykułu
Porozumienie wstępne między Rektorem Politechniki Warszawskiej - z jednej strony - a kuratorem Okręgu Szkolnego Warszawskiego i Przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Płocku - z drugiej - w sprawie uruchomienia i działalności Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku na okres od 1.V.1967 r. do 31.XII. 1968 r. / Dionizy Smoleński, Marian Migdalski, Robert Lipowski.
Marian Migdalski, Dionizy Smoleński, Robert Lipowski
7-8   Pobierz
Opis
artykułu
Otwarcie Filii Politechniki Warszawskiej wydarzeniem dużej miary / Józef Pińkowski.
Józef Pińkowski
8   Pobierz
Opis
artykułu
Wstępne założenia dotyczące organizacji wyższych studiów technicznych w Płocku.
9-10   Pobierz
Opis
artykułu
Telegramy.
11   Pobierz
Opis
artykułu
Uroczystość otwarcia Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku w dniu 15 września 1967 r. : przemówienia powitalne / Marian Woźniak, Roman Mistewicz, Stefan Fariaszewski, Stanisław Miernik, Dionizy Smoleński, Igor Łopatyński.
Marian Woźniak, Roman Mistewicz, Stefan Fariaszewski, Stanisław Miernik, Dionizy Smoleński, Igor Łopatyński
12-17   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy nauki i dydaktyki w wyższych uczelniach technicznych / Edward Kowalczyk.
Edward Kowalczyk
18-21   Pobierz
Opis
artykułu
Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku - szansa i odpowiedzialność / Andrzej Tekiel.
Andrzej Tekiel
21-22   Pobierz
Opis
artykułu
Doświadcznenie dydaktyczne pierwszego okresu działalności Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.
23-24   Pobierz
Opis
artykułu
Noty biograficzne pracowników naukowych Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.
25-27   Pobierz
Opis
artykułu
Studenci Politechniki Warszawskiej - Filia w Płocku.
27   Pobierz
Opis
artykułu
Nowy rok szkolny w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.
28   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.