Notatki Płockie, t. 12 (1967), nr 3-4 (43-44)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Dziesięć dni i pięćdziesiąt lat... / Stanisław Ryszard Dobrowolski.
Stanisław Ryszard Dobrowolski
1-4   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowszanie w Rewolucji Październikowej / Aleksander Kochański.
Aleksander Kochański
4-7   Pobierz
Opis
artykułu
Robotnicy Płocka w latach 1918-1919 / Benon Dymek.
Benon Dymek
8-12   Pobierz
Opis
artykułu
Kronika ważniejszych wydarzeń w Płocku (1918-1919) / B. D.
Benon Dymek
12-13   Pobierz
Opis
artykułu
Odgłosy Rewolucji Październikowej w prasie płockiej / oprac. Stanisław Chrzanowski.
Stanisław Chrzanowski
13-16   Pobierz
Opis
artykułu
Manifestacje robotnicze w Płocku w 1919 roku w świetle raportów policyjnych / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski
16-18   Pobierz
Opis
artykułu
Petrochemia w Płocku - wyrazem twórczej współpracy narodów ZSRR z Polską Ludową / L. Chrapkowski, St. Łoskot, K. Wawszczak.
L. Chrapkowski, St. Łoskot, K. Wawszczak
19-23   Pobierz
Opis
artykułu
Sesje naukowe 50-lecia Rewolucji Październikowej.
23   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowsze w kulturze Polski średniowiecznej / Aleksander Gieysztor.
Aleksander Gieysztor
24-27   Pobierz
Opis
artykułu
Rok 1942 na ziemi płockiej / Stanisław Chrzanowski.
Stanisław Chrzanowski
27-34   Pobierz
Opis
artykułu
Kajetan Morykoni / Roman Michałowski.
Roman Michałowski
34-37   Pobierz
Opis
artykułu
Rozważania antropologiczno-demograficzne nad ludnością Płocka i Radziwia / Zdzisław Kapica.
Zdzisław Kapica
38-50   Pobierz
Opis
artykułu
Uczestnictwo kobiet wiejskich w kulturze : (z badań w pow. płockim) / Barbara Tryfan.
Barbara Tryfan
51-56   Pobierz
Opis
artykułu
Walne zgromadzenie członków Towarzystwa Naukowego Płockiego / K.
K.
57-58   Pobierz
Opis
artykułu
Zjazd prawników mazowieckich i wystawa "Prawo i prawnicy - w Płocku i na Mazowszu" / S. K.
Stanisław Kostanecki
58-59   Pobierz
Opis
artykułu
Zbrodnie hitlerowskie na północnym Mazowszu : (konferencja popularno-naukowa w Płocku) / K.
59-60   Pobierz
Opis
artykułu
Konferencja folklorystyczna w Płocku / St. Kostanecki.
Stanisław Kostanecki
61-62   Pobierz
Opis
artykułu
Academia Technicae Plocensis / Edward Kowalczyk.
Edward Kowalczyk
62-63   Pobierz
Opis
artykułu
Otwarcie Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku / S. K.
Stanisław Kostanecki
63-64   Pobierz
Opis
artykułu
W skrócie
64   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.