Notatki Płockie, t. 11 (1966), nr 1 (35)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
O planie gospodarczym i budżecie miasta Płocka na 1966 rok / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
1-6   Pobierz
Opis
artykułu
Archeologiczne prace wykopaliskowe w Płocku w roku 1965 / Włodzimierz Szafrański.
Włodzimierz Szafrański
7-13   Pobierz
Opis
artykułu
Źle i dobrze o ludziach Mazowsza XVI-XVII w. : (dokończenie) / Irena Gieysztorowa.
Irena Gieysztor
13-20   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój badań nad skutkami industrializacji w rejonie płockim : (z prac Komitetu i Pracowni Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN) / Dyzma Gałaj, Irena Nowakowa.
Irena Nowakowa, Dyzma Gałaj
21-26   Pobierz
Opis
artykułu
Rozmiary i dynamika przestępczości na terenie Płocka i powiatu płockiego w pierwszym okresie uprzemysławiania (cz. II) / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
26-36   Pobierz
Opis
artykułu
Sytuacja mieszkaniowa ludności Płocka według grup społeczno-zawodowych / Władysława Gawrońska.
Władysława Gawrońska
36-37   Pobierz
Opis
artykułu
Źródła rekrutacji i struktura zawodowa załogi Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku : (komunikat z badań) / Wiesław Nycz.
Wiesław Nycz
37-39   Pobierz
Opis
artykułu
Pracownicy inżynieryjno-techniczni w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych / Anna Preiss-Zajdowa.
Anna Preiss-Zajdowa
39-43   Pobierz
Opis
artykułu
Z badań tendencji przesiedleńczej wśród pracowników dojeżdżających do Płocka / Michał Olędzki.
Michał Olędzki
43-45   Pobierz
Opis
artykułu
Płock po 25 latach / Beniamin Grey.
Beniamin Grey
45-46   Pobierz
Opis
artykułu
Zakończenie 'Roku Żeromskiego' w Płocku / S. K.
Stanisław Kostanecki
47   Pobierz
Opis
artykułu
Ciechanów 1065-1965 : (zakończenie obchodów jubileuszowych) / St. Kostanecki.
Stanisław Kostanecki
47-48   Pobierz
Opis
artykułu
Wyniki konkursu na pamiętniki w płockim rejonie uprzemysławianym.
48   Pobierz
Opis
artykułu
Z narad i spotkań / S. K.
Stanisław Kostanecki
48   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.