Notatki Płockie, t. 10 (1965), nr 3-4 (33-34)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Idźcie, drodzy przyjaciele, śmiało zdobywać wielki, wspaniały świat / Marcin Kacprzak.
Marcin Kacprzak
1-4   Pobierz
Opis
artykułu
Źle i dobrze o ludziach Mazowsza XVI-XVII w. / Irena Gieysztorowa.
Irena Gieysztor
5-13   Pobierz
Opis
artykułu
Stan gospodarczo-społeczny miast rządowych województwa płockiego w czasach Królestwa Kongresowego (1815-1866) / Wacław Huba.
Wacław Huba
13-18   Pobierz
Opis
artykułu
Katarzyna, zapomniana władczyni Płocka / Aleksander Swieżawski.
Aleksander Swieżawski
18-23   Pobierz
Opis
artykułu
Ludzie Płocka i okolic w dziejach Wielkiej Emigracji / Tadeusz Z. Bednarski.
Tadeusz Z. Bednarski
23-25   Pobierz
Opis
artykułu
Rozmiary i dynamika przestępczości na terenie Płocka i powiatu płockiego w pierwszym okresie uprzemysławiania / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
25-36   Pobierz
Opis
artykułu
Zeznania Zygmunta Padlewskiego w Komisji Wojenno-Polowego Sądu oddz. Płockiego / Emanuel Halicz.
Emanuel Halicz
36-39   Pobierz
Opis
artykułu
Płock oczami Bolesława Prusa : (omówienie artykułu Bolesława Prusa p.t. "Wisłą do Płocka" wydrukowanego w "Kurierze Warszawskim" w 1880 r., nr 101) / Stanisław Milewski.
Stanisław Milewski
40-41   Pobierz
Opis
artykułu
Płk. Ludwik Romanowski z Płocka poległ w III Powstaniu Śląskim / Paweł Dubiel.
Paweł Dubiel
41-42   Pobierz
Opis
artykułu
Prof. dr Mark Graubard / Michał Kenigsberg.
Michał Kenigsberg
42-43   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia z lat minionych / Ludwika Wąsowicz ; przedmowa i przypisy Marii Kiefer-Kostaneckiej.
Maria Kieffer-Kostanecka, Ludwika Wąsowicz
43-50   Pobierz
Opis
artykułu
Wstęp do badania struktury społecznej robotników płockich / Irena Nowakowa.
Irena Nowakowa
50-54   Pobierz
Opis
artykułu
Z badań losów absolwentów szkół podstawowych w Płocku / Anna Preiss-Zajdowa.
Anna Preiss-Zajdowa
54-58   Pobierz
Opis
artykułu
Tendencje migracyjne młodzieży szkół podstawowych rejonu płockiego / Bogumiła Fotowicz.
Bogumiła Fotowicz
58-60   Pobierz
Opis
artykułu
Przyczynek do problemu rodzin zdezintegrowanych w Płocku / Zofia Nowak.
Zofia Nowak
60-62   Pobierz
Opis
artykułu
Walne zebranie członków Towarzystwa Naukowego Płockiego / K.
K.
62-63   Pobierz
Opis
artykułu
Z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego (IV - IX 1965).
63-64   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.