Notatki Płockie, t. 10 (1965), nr 2 (32)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Delegacja partyjno-rządowa w Płocku.
1   Pobierz
Opis
artykułu
W dniu 21 grudnia 1964 oddano do eksploatacji oddziały destylacji rurowo-wieżowej oraz reformowania benzyn Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych.
2-4   Pobierz
Opis
artykułu
Dwudziestolecie wyzwolenia Płocka / Henryk Białczyński.
Henryk Białczyński
5   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy planu gospodarczego i budżetu Mazowsza na rok 1965 / Józef Pińkowski.
Józef Pińkowski
6-10   Pobierz
Opis
artykułu
Zagadnienia planu gospodarczego i budżetu miasta Płocka na rok 1965 / Henryk Białczyński.
Henryk Białczyński
11-17   Pobierz
Opis
artykułu
Ziemia urodą bogata : (powiat gostyniński w dwudziestoleciu Polski Ludowej) / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
17-20   Pobierz
Opis
artykułu
W nowych murach starej szkoły / M. K. K.
Maria Kieffer-Kostanecka
21-22   Pobierz
Opis
artykułu
O przestępczości nieletnich na terenie Płocka i powiatu płockiego w okresie międzywojennym / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
23-33   Pobierz
Opis
artykułu
Zagadnienia kulturalne Płocka w okresie dwudziestolecia / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek
34-38   Pobierz
Opis
artykułu
Ze studiów nad rzeźbą renesansową na Mazowszu : (nagrobki katedry płockiej) / Anna Gradowska.
Anna Gradowska
39-43   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawy Muzeum Mazowieckiego / Marian Sołtysiak.
Marian Sołtysiak
43-45   Pobierz
Opis
artykułu
Rzeźba ceramiczna Hanny Główczewskiej / S. K.
Stanisław Kostanecki
45   Pobierz
Opis
artykułu
Z obrad Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Komitetu Miasta i Powiatu PZPR w Płocku.
46   Pobierz
Opis
artykułu
I Konferencja Rejonów Uprzemysławianych.
46-47   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.