Notatki Płockie, t. 9 (1964), nr 3 (29)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Edward Ochab przewodniczącym Rady Państwa.
1   Pobierz
Opis
artykułu
Pamięci Aleksandra Zawadzkiego.
2-3   Pobierz
Opis
artykułu
Rok 1939 / Tadeusz Gierzyński.
Tadeusz Gierzyński
4-6   Pobierz
Opis
artykułu
W 25-tą rocznicę najazdu hitlerowskiego.
6   Pobierz
Opis
artykułu
Tysiąclecie i XX-lecie Polski i Płocka / Henryk Białczyński.
Henryk Białczyński
7-10   Pobierz
Opis
artykułu
Przemówienie prof. d-ra Marcina Kacprzaka : wygłoszone w dniu 19 lipca b.r. po otrzymaniu honorowego obywatelstwa miasta Płocka na uroczystej sesji MRN i MKFJN.
Marcin Kacprzak
11-12   Pobierz
Opis
artykułu
Nowy honorowy obywatel miasta Płocka.
11   Pobierz
Opis
artykułu
Na zjazd Małachowiaków.
13   Pobierz
Opis
artykułu
Szkoła Płocka (1180-1964) : krótki zarys dziejów najstarszej z istniejących szkół w Polsce, obecnego Liceum im. Stanisława Małachowskiego w Płocku / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki
14-21   Pobierz
Opis
artykułu
Stosunek dokumentu biskupa Gedki do aktu wojewody Żyrona : (przyczynek do najdawniejszych dziejów kolegiaty św. Michała i Szkoły Płockiej) / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki
22-23   Pobierz
Opis
artykułu
Herby Szkoły Płockiej - obecnego Liceum im. Stanisława Małachowskiego w Płocku / St. K.
Stanisław Kostanecki
23   Pobierz
Opis
artykułu
Dawne i nowe zjazdy koleżeńskie 'Małachowiaków' / Maria Kieffer-Kostanecka.
Maria Kieffer-Kostanecka
23-25   Pobierz
Opis
artykułu
Tendencje rozwojowe Liceum Małachowskiego w latach 1958-1965 / Roman Ziemniak.
Roman Ziemniak
25-28   Pobierz
Opis
artykułu
Budowa i przebudowa Liceum Małachowskiego : (kilka uwag do historii szkoły w latach 1959-1964) / Zbigniew Sobczyk.
Zbigniew Sobczyk
29-31   Pobierz
Opis
artykułu
Garść wspomnień z 'Małachowianki' / Stefan Matuszewski.
Stefan Matuszewski
31-33   Pobierz
Opis
artykułu
Z zagadnień muzycznych Płocka / Franciszek Dorobek.
Franciszek Dorobek
33-35   Pobierz
Opis
artykułu
Uchwała MRN i MKFJN w Płocku w sprawie obchodów XX-lecia PRL i 1000-lecia m. Płocka.
36   Pobierz
Opis
artykułu
Towarzystwo Naukowe Płockie - odznaczone.
36   Pobierz
Opis
artykułu
Otwarcie Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki.
36   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.