Notatki Płockie, t. 47 (2002), nr 3 (192)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Konferencja naukowa "Towarzystwa naukowe regionalne u progu XXI wieku" / Maciej Wróbel.
Maciej Wróbel
3-5   Pobierz
Opis
artykułu
Uczelnie wyższe i instytuty naukowe w II Rzeczypospolitej. Polskie towarzystwa naukowe / Stanisław Wielgus.
Stanisław Wielgus
6-11   Pobierz
Opis
artykułu
Towarzystwa naukowe ogólne na przełomie wieków / Edward Hałoń.
Edward Hałoń
12-16   Pobierz
Opis
artykułu
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk u progu XXI wieku / Jacek Wiesiołowski.
Jacek Wiesiołowski
17-19   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego na rzecz społeczności lokalnych / Stanisław Kunikowski.
Stanisław Kunikowski
20-23   Pobierz
Opis
artykułu
Prezesi Towarzystwa Naukowego Płockiego i ich rola w upowszechnianiu kultury i nauki / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
24-30   Pobierz
Opis
artykułu
Rola i zadania Seminarium Doktoranckiego Towarzystwa Naukowego Płockiego w kształceniu kadr dla regionu / Mirosław Krajewski.
Mirosław Krajewski
31-35   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność doktora Stanisława Markiewicza w Soczewce w latach 1867-1879 / Ewa Lewandowicz.
Ewa Lewandowicz
36-45   Pobierz
Opis
artykułu
Wkład szkolnictwa wyższego w Płocku w polepszenie stanu środowiska przyrodniczego w mieście i regionie płockim / Andrzej Bukowski.
Andrzej Bukowski
46-54   Pobierz
Opis
artykułu
"Łęczyca. Monografia miasta do 1990 roku", red. Ryszard Rosin, Łęczyca 2001 : [recenzja] / Janusz Zbudniewek.
Janusz Zbudniewek, Ryszard Rosin
55-57   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia Mazowsza Płockiego za okres 1 VII - 30 IX 2001 r. / oprac. Elżbieta Dobroń, Aneta Kowalska, Wiesława Mazurska.
Elżbieta Dobroń, Aneta Kowalska, Wiesława Mazurska
58-72   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.