Notatki Płockie, t. 44 (1999), nr 4 (181)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Władysław Herman fundatorem kościoła na ziemi pacanowskiej / Stanisław Pytko, Jarosław Banasik.
Stanisław Pytko, Jarosław Banasik
3-10   Pobierz
Opis
artykułu
Grób oficera napoleońskiego w Bieżuniu / Stanisław Ilski.
Stanisław Ilski
11-12   Pobierz
Opis
artykułu
Udział płockich harcerzy w wojnie 1920 roku / Norbert Wójtowicz.
Norbert Wójtowicz
13-23   Pobierz
Opis
artykułu
Rodzina Malewiczów / Halina Giżyńska-Burakowska.
Halina Giżyńska-Burakowska
24-28   Pobierz
Opis
artykułu
Pokłosie Roku Słowackiego w TNP / Danuta Rychlewska.
Danuta Rychlewska
29   Pobierz
Opis
artykułu
Walory dydaktyczne utworów Juliusza Słowackiego oraz stopień znajomości i zrozumienia przez młodzież licealną / Danuta Rychlewska, Małgorzata Duch.
Danuta Rychlewska, Małgorzata Duch
30-34   Pobierz
Opis
artykułu
Zainteresowania Juliusza Słowackiego plastyką / Leszek Stanisławski.
Leszek Stanisławski
35   Pobierz
Opis
artykułu
Postawy duchowieństwa w powiecie płockim w latach apogeum stalinizmu (1948-1953) w ocenie władz państwowych / Janusz Stefaniak.
Janusz Stefaniak
36-39   Pobierz
Opis
artykułu
Inauguracja roku akademickiego 1999/2000 w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Politechniki Warszawskiej w Płocku / Janusz Zieliński, Jerzy Woźnicki.
Jerzy Woźnicki, Janusz Zieliński
40-45   Pobierz
Opis
artykułu
Rola chrześcijańskiej myśli filozoficznej i teologicznej w procesie rodzenia się nauki nowożytnej / Stanisław Wielgus.
Stanisław Wielgus
45-49   Pobierz
Opis
artykułu
Rola prognozowania demograficznego w procesie rozwoju systemu społeczno-ekonomicznego regionu - ujęcie cybernetyczne / Mirosław Grabecki.
Mirosław Grabecki
50-55   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa płockiego za okres 1 X - 31 XII 1998 r. / oprac. Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska.
Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska
56-72   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.