Notatki Płockie, t. 44 (1999), nr 1 (178)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Pamięci profesora Aleksandra Gieysztora / Tadeusz Kurpiewski.
Tadeusz Kurpiewski
3-8   Pobierz
Opis
artykułu
Matuzalem i Dziebunia : 150 rocznica urodzin Aleksandra Świętochowskiego / Barbara Konarska-Pabiniak.
Barbara Konarska-Pabiniak
9-11   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia społecznego Żydów płockich w II połowie XIX i na początku XX wieku (cz. I) / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski
12-20   Pobierz
Opis
artykułu
Wartości uznawane przez młodzież szkół średnich w Polsce i Niemczech : (porównanie na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Płocku i Szkoły im. Bertolta Brechta w Darmstadt) / Andrzej Gałkowski.
Andrzej Gałkowski
21-27   Pobierz
Opis
artykułu
Absencja chorobowa w Oddziale ZUS w Płocku w latach 1988-1997 / Andrzej Ścibło.
Andrzej Ścibło
28-35   Pobierz
Opis
artykułu
Badania nad wpływem motoryzacji na stan środowiska w mieście Płocku / Andrzej Bukowski.
Andrzej Bukowski
36-41   Pobierz
Opis
artykułu
TNP i WDDM a płocki węzeł komunikacyjny / Włodzimierz Serafimowicz, Stanisław Markuszewski.
Włodzimierz Serafimowicz, Stanisław Markuszewski
42-49   Pobierz
Opis
artykułu
I Powiatowy Sejmik Kultury "Łęczyca-2000" / Bolesław Solarski, Maria Sęczkowska.
Bolesław Solarski, Maria Sęczkowska
50-53   Pobierz
Opis
artykułu
"Rola intelektualna i kulturotwórcza Towarzystwa Naukowego Płockiego w latach 1820-1830, 1907-1939", Anna Maria Stogowska, Płock 1998 : [recenzja] / Grażyna Gzella.
Anna Maria Stogowska, Grażyna Gzella
54-55   Pobierz
Opis
artykułu
"Skazani bez wyroku", Warszawa 1999 : [recenzja] / Władysław Gąsiorowski.
Władysław Gąsiorowski
56-58   Pobierz
Opis
artykułu
Jan Matuszewski - zasłużony obywatel miasta Gostynina / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
59-60   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa płockiego za okres 1 I 1998 - 31 III 1998 r. / oprac. Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska.
Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska
61-71   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.