Notatki Płockie, t. 42 (1997), nr 1 (170)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Prezydencka Karta Kultury Polskiej / Aleksander Kwaśniewski.
Aleksander Kwaśniewski
3-6   Pobierz
Opis
artykułu
Przejawy antysemityzmu w latach 30 w Płocku / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki
7-10   Pobierz
Opis
artykułu
Niektóre aspekty reformy rolnej w powiecie łęczyckim / Józef Borówka.
Józef Borówka
11-12   Pobierz
Opis
artykułu
XXX lat kształcenia kadr inżynierskich w Płocku / Andrzej Bukowski.
Andrzej Bukowski
13-17   Pobierz
Opis
artykułu
Program ochrony środowiska w województwie płockim na lata 1996-2001 / Janina Kawałczewska.
Janina Kawałczewska
18-23   Pobierz
Opis
artykułu
Analiza organizacji kompleksowego remontu mostu na Wiśle w Płocku / Józef Czachorowski.
Józef Czachorowski
24-30   Pobierz
Opis
artykułu
Propozycje nowych rozwiązań komunikacyjnych dla Płocka / Stanisław Jan Jakubowski.
Stanisław Jan Jakubowski
31-34   Pobierz
Opis
artykułu
Proces przekształceń komunalnych podmiotów użyteczności publicznej gminy Płock / Stanisław Jan Jakubowski.
Stanisław Jan Jakubowski
34-37   Pobierz
Opis
artykułu
Flora i warunki przyrodnicze Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego / Beata Junczyk, Piotr Künstler.
Beata Junczyk, Piotr Künstler
38-46   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Mazowsza do 1526 roku", pod red. Aleksandra Gieysztora i Henryka Samsonowicza, Warszawa 1994 : [recenzja] / Kazimierz Jasiński.
Henryk Samsonowicz, Aleksander Gieysztor, Kazimierz Jasiński
47-50   Pobierz
Opis
artykułu
"Pamiętnik Płocczanki", Maria Macieszyna, oprac. Anna Maria Stogowska, Płock 1996 : [recenzja] / Grzegorz Gołębiewski.
Anna Maria Stogowska, Grzegorz Gołębiewski, Maria Macieszyna
50-51   Pobierz
Opis
artykułu
Pokłosie Roku Kultury na Mazowszu / Barbara Konarska-Pabiniak.
Barbara Konarska-Pabiniak
52-54   Pobierz
Opis
artykułu
Odczyt w TNP: Józef Wybicki na Mazowszu / Wiesław Kowalski.
Wiesław Józef Kowalski
55-56   Pobierz
Opis
artykułu
W 140-lecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
57   Pobierz
Opis
artykułu
W 100-lecie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
57-58   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa płockiego za okres 1 I 1996 - 31 III 1996 r. / oprac. Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska.
Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska
59-72   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.