Notatki Płockie, t. 41 (1996), nr 4 (169)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski z wizytą w Towarzystwie Naukowym Płockim / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
3-14   Pobierz
Opis
artykułu
Sądownictwo w procesie przemian ustrojowych w Polsce / Adam Zieliński.
Adam Zieliński
15-18   Pobierz
Opis
artykułu
80 rocznica urodzin dr. h.c. Leona Śliwińskiego - członka honorowego Towarzystwa Naukowego Płockiego / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
19-20   Pobierz
Opis
artykułu
Inkunabuły w Bibliotece im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego : (stan w dniu 31 grudnia 1996 r.) / Wanda Kaczanowska.
Wanda Kaczanowska
21-22   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz mieszkańców Płocka według głównych zajęć lub sposobów utrzymania na podstawie "Pamiatnoj Kniżki Płockoj Guberni" z 1884 r. / Barbara Konarska-Pabiniak.
Barbara Konarska-Pabiniak
23-27   Pobierz
Opis
artykułu
Walka o polskość społecznika i lekarza Władysława Cholewińskiego (1852-1920) / Anna Stogowska.
Anna Maria Stogowska
28-34   Pobierz
Opis
artykułu
Zapiski obozowe Bronisława Chojnackiego : (obejmują okres 1 kwietnia - 2 listopada 1945 r.) / Jan Chojnacki.
Jan Chojnacki
35-39   Pobierz
Opis
artykułu
Obrót ziemią w województwie płockim po wprowadzeniu w roku 1994 preferencyjnych kredytów / Ludmiła Będzikowska.
Ludmiła Będzikowska
40-42   Pobierz
Opis
artykułu
Inauguracja roku akademickiego 1996/1997 na Politechnice Warszawskiej w Płocku / Jacek Kubissa, Jerzy Woźnicki, Marian Rodzeń.
Jacek Kubissa, Jerzy Woźnicki, Marian Rodzeń
43-46   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja naukowa w 150 rocznicę urodzin Henryka Sienkiewicza : 100-lecie "Quo vadis" i 80-lecie śmierci pisarza / Stanisław Orzoł.
Stanisław Orzoł
47-50   Pobierz
Opis
artykułu
"Masoneria polska XX wieku. Losy, loże, ludzie", Ludwik Hass, Warszawa 1996 : [recenzja] / Norbert Wójtowicz.
Ludwik Hass, Norbert Wójtowicz
51-53   Pobierz
Opis
artykułu
Podwojenie liczby inkunabułów w zbiorach TNP. Dar Narodowego Banku Polskiego / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
54   Pobierz
Opis
artykułu
Przemówienie prezesa TNP na Zgromadzeniu Ogólnym Łódzkiego Towarzystwa Naukowego wygłoszone w dniu 18 listopada 1996 r. w Muzeum Historii Miasta Łodzi / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
54   Pobierz
Opis
artykułu
Kresowe fotogramy / Barbara Konarska-Pabiniak.
Barbara Konarska-Pabiniak
55-56   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa płockiego za okres 1 X - 31 XII 1995 r. / oprac. Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska.
Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska
57-72   Pobierz
Opis
artykułu




Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.