Notatki Płockie, t. 41 (1996), nr 3 (168)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Dwa jubileusze Aleksandra Gieysztora / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
3-16   Pobierz
Opis
artykułu
Z obrad uroczystej sesji Rady Miasta Płocka w dniu 14 września 1996 roku / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
17-23   Pobierz
Opis
artykułu
Z jubileuszu 175-lecia Muzeum Mazowieckiego. Propozycja przywrócenia muzeum imienia profesora Ignacego Mościckiego / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
24-27   Pobierz
Opis
artykułu
"Olim victoriae pacis hodie artifices" 1914-1918 : niegdyś zwycięstwa - dziś pokoju twórcy / Wanda Kaczanowska.
Wanda Kaczanowska
28-34   Pobierz
Opis
artykułu
Otwarcie nowych czytelni-pracowni w Bibliotece im. Zielińskich TNP / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
35-37   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój Petrochemii Płock S. A. jako konieczny element budowy nowoczesnej gospodarki / Aleksander Puchnowicz.
Aleksander Puchnowicz
38-42   Pobierz
Opis
artykułu
Faza przedinwestycyjna nowego mostu na Wiśle w Płocku / Stanisław Jakubowski, Stanisław Markuszewski.
Stanisław Markuszewski, Stanisław Jakubowski
43-47   Pobierz
Opis
artykułu
"4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej", Zbigniew Gnat-Wieteska, Pruszków 1995 : [recenzja] / Grzegorz Gołębiewski.
Grzegorz Gołębiewski, Zbigniew Gnat-Wieteska
49   Pobierz
Opis
artykułu
"8 Płocki Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Bolesława Krzywoustego", Stanisław Grochowski, Pruszków 1996 : [recenzja] / Grzegorz Gołębiewski.
Grzegorz Gołębiewski, Stanisław Grochowski
49-51   Pobierz
Opis
artykułu
"Na szlaku pokoleń", Andrzej Szempliński, Łódź 1996 : [recenzja] / Grzegorz Gołębiewski.
Grzegorz Gołębiewski, Andrzej Szempliński
51-52   Pobierz
Opis
artykułu
40-lecie kwartalnika "Notatki Płockie" / Jan Bolesław Nycek.
Jan Bolesław Nycek
53-54   Pobierz
Opis
artykułu
[List TNP do Wacława Milke].
55   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa płockiego za okres 1 VII - 30 IX 1995 r. / oprac. Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska.
Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska
56-72   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.