Notatki Płockie, t. 41 (1996), nr 2 (167)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Droga Pawła Giżyckiego do biskupstwa płockiego / Leszek Zygner.
Leszek Zygner
3-10   Pobierz
Opis
artykułu
Ślady księgozbioru Goślickich / Anna Stogowska.
Anna Maria Stogowska
11-13   Pobierz
Opis
artykułu
Dołęgowie Zakrzewscy : (szkic genealogiczny) / Leszek Zakrzewski.
Leszek Zakrzewski
14-18   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów cukrowni Leśmierz / Józef Borówka.
Józef Borówka
18-19   Pobierz
Opis
artykułu
Bronisław Chojnacki (1895-1955) - pedagog, działacz społeczno-polityczny z sierpeckiego / Jan Chojnacki.
Jan Chojnacki
20-25   Pobierz
Opis
artykułu
Niechlubny epilog udziału Tatarskiego Pułku Ułanów w obronie Płocka : nieznany epizod z sierpnia 1920 roku w Płocku / Grzegorz Gołębiewski.
Grzegorz Gołębiewski
26-29   Pobierz
Opis
artykułu
Przyczynek do historii średniego szkolnictwa ogólnokształcącego w Łęczycy / Tadeusz Gałamon, Władysław Zarachowicz.
Tadeusz Gałamon, Władysław Zarachowicz
30-33   Pobierz
Opis
artykułu
Z kart oręża płockiego : tragiczny los rotmistrza Wilhelma Czarneckiego / Tadeusz Chrostowski.
Tadeusz Chrostowski
34   Pobierz
Opis
artykułu
Płockie korzenie Mazowieckiego Towarzystwa Kultury / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
35-36   Pobierz
Opis
artykułu
Obchody 500-lecia województwa płockiego (1495-1995) / oprac. Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
37-43   Pobierz
Opis
artykułu
Negatywne skutki regulacji dolnej Wisły / Norbert Wójtowicz.
Norbert Wójtowicz
44-45   Pobierz
Opis
artykułu
Stan i perspektywy rozwojowe gospodarstw rolnych gminy Wyszogród i Łąck w woj. płockim / Ludmiła Będzikowska.
Ludmiła Będzikowska
46-49   Pobierz
Opis
artykułu
Wytwarzanie biogazu z odpadów gospodarstw rolnych oraz odpadów komunalnych / Bernhard Tietze, Włodzimierz Kotowski, Anna Petrach, Bernhard Lücke, Jacek Klimiec.
Włodzimierz Kotowski, Bernhard Tietze, Anna Petrach, Bernhard Lücke, Jacek Klimiec
50-54   Pobierz
Opis
artykułu
W Kutnie powstał oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego / Maurycy Żmuda.
Maurycy Żmuda
55   Pobierz
Opis
artykułu
[Pismo prezesa TNP Jakuba Chojnackiego do Prezesa Rady Ministrów RP - Włodzimierza Cimoszewicza o pomoc w zwrocie z Niemiec pontyfikału płockiego z XII wieku].
Jakub Chojnacki
55-56   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa płockiego za okres 1 IV - 30 VI 1995 r. / oprac. Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska.
Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska
57-71   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.