Notatki Płockie, t. 40 (1995), nr 4 (165)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Początki benedyktyńskiego opactwa św. Wojciecha na grodzie płockim / Kazimierz Pacuski.
Kazimierz Pacuski
3-9   Pobierz
Opis
artykułu
Ziemia Wiska pod rządami księcia Władysława I (1435-1455) / Czesław Brodzicki.
Czesław Brodzicki
10-15   Pobierz
Opis
artykułu
5 nowych inkunabułów w Bibliotece im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego zakupionych w 1995 roku / Wanda Kaczanowska.
Wanda Kaczanowska
16-18   Pobierz
Opis
artykułu
Reformacja w Mławie - przyczynek do dziejów reformacji na północnym Mazowszu / Leszek Zygner.
Leszek Zygner
19-20   Pobierz
Opis
artykułu
O związkach Marii Skłodowskiej z Ziemią Płocką / Barbara Konarska-Pabiniak.
Barbara Konarska-Pabiniak
21-23   Pobierz
Opis
artykułu
Przyczynek do udziału 11 pułku ułanów im. Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza w dniach przewrotu majowego 1926 r. / Stanisław Starczewski.
Stanisław Starczewski
24-26   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienie o Tadeuszu Świeckim w 50 rocznicę śmierci / Jan Świecki.
Jan Świecki
27-29   Pobierz
Opis
artykułu
Noty biograficzne łęczycan zamordowanych w Katyniu / Bolesław Solarski.
Bolesław Solarski
30-31   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku / Anna Borkowska.
Anna Borkowska
32-34   Pobierz
Opis
artykułu
Dwanaście nieruchomości Towarzystwa Naukowego Płockiego / Maria Świecka.
Maria Świecka
35   Pobierz
Opis
artykułu
Posiedzenie Plenarne Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN w Towarzystwie Naukowym Płockim (TNP) / Alicja Puchalska.
Alicja Puchalska
36-39   Pobierz
Opis
artykułu
'Apel majowy' / Stanisław Jagielski.
Stanisław Jagielski
39   Pobierz
Opis
artykułu
Biblioteka im. Zielińskich TNP - biblioteką akademicką / Anna Ostrowska.
Anna Ostrowska
40   Pobierz
Opis
artykułu
Inauguracja roku akademickiego 1995/1996 na Politechnice Warszawskiej w Płocku. Nowy kierunek studiów: ekonomia.
41-47   Pobierz
Opis
artykułu
Trzy wydawnictwa źródłowe na temat życia i działalności ks. arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego / Jerzy Danielewicz.
Michał Marian Grzybowski, Jerzy Danielewicz
48-49   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje i funkcje Biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego (1820-1985)", Anna Maria Stogowska, Płock 1994 : [recenzja] / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski, Anna Maria Stogowska
50-52   Pobierz
Opis
artykułu
"Biskup Adam Michał Prażmowski. Pierwszy prezes Towarzystwa Naukowego w Płocku 1764-1836", Michał Marian Grzybowski, Płock 1995 : [recenzja] / Donata Gurczyńska-Bociek.
Michał Marian Grzybowski, Donata Gurczyńska-Bociek
52-53   Pobierz
Opis
artykułu
"Życie kulturalno-literackie Płocka w 2. połowie XIX w.", Barbara Konarska-Pabiniak, Płock 1994 : [recenzja] / Ewa Paczoska.
Barbara Konarska-Pabiniak, Ewa Paczoska
53-54   Pobierz
Opis
artykułu
"Nieznani bohaterowie. Leksykon opozycji antykomunistycznej w województwie płockim 1980-1989" Cz. 1: "Oficyny i wydawnictwa podziemne", Jacek Pawłowicz, słowo wstępne Andrzej Celiński, Płock 1995 : [recenzja] / Grzegorz Gołębiewski.
Grzegorz Gołębiewski, Jacek Pawłowicz, Andrzej Celiński
55-56   Pobierz
Opis
artykułu
Przemówienie Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego w Auli Lepoldińskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 9 września 1995 r. z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
56   Pobierz
Opis
artykułu
Pismo Zarządu TNP do Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego / Wiesław Koński, Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki, Wiesław Koński
57   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa płockiego za okres 1 X - 31 XII 1994 / oprac. Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska.
Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska
58-72   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.