Notatki Płockie, t. 39 (1994), nr 4 (161)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Zarys dziejów Seminarium Duchownego w Pułtusku : (w 400-letnią rocznicę powstania) / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
3-6   Pobierz
Opis
artykułu
Kształtowanie się sieci archiwów państwowych w Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i powstanie Archiwum Państwowego w Płocku / Andrzej Tomczak, Anna Stogowska.
Anna Maria Stogowska, Andrzej Tomczak
7-12   Pobierz
Opis
artykułu
Cmentarz rzymskokatolicki w Błoniu pod Łęczycą / Mirosław Pisarkiewicz.
Mirosław Pisarkiewicz
12-15   Pobierz
Opis
artykułu
Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego posiada już 70 inkunabułów / Wanda Kaczanowska.
Wanda Kaczanowska
16-19   Pobierz
Opis
artykułu
80-lecie Katedry Kościoła Starokatolickiego Mariawitów (1914-1994) / Zenon Polkowski.
Zenon Polkowski
20-21   Pobierz
Opis
artykułu
Z kart oręża płockiego : uzupełnienie listy poległych obrońców Płocka w 1920 roku / Tadeusz Chrostowski.
Tadeusz Chrostowski
22-23   Pobierz
Opis
artykułu
Dzieje Szkoły Odzieżowej w Płocku w latach 1945-1995 / Anna Elżbieta Klocek.
Anna Elżbieta Klocek
24-31   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja Jubileuszowa poświęcona 20-leciu Mazowieckiego Obserwatorium Geograficznego U. W. w Murzynowie k. Płocka / Witold Lenart.
Witold Lenart
32-36   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowieckie Obserwatorium Geograficzne w Murzynowie / Witold Lenart.
Witold Lenart
37-40   Pobierz
Opis
artykułu
Potencjał klimatyczny województwa płockiego / Danuta Danielak.
Danuta Danielak
41-42   Pobierz
Opis
artykułu
Realizacja inwestycji proekologicznych szansą rozwoju gospodarczego gminy / Jerzy Wawszczak.
Jerzy Wawszczak
43-44   Pobierz
Opis
artykułu
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu / Anna Stogowska.
Anna Maria Stogowska
45-46   Pobierz
Opis
artykułu
Wybrane problemy rodziny płockiej : (sesja naukowa w dniu 29 września 1994 r.) / Anna Schulz.
Anna Schulz
47-51   Pobierz
Opis
artykułu
Ośrodki pomocy społecznej województwa płockiego na rzecz rodziny / Bogumiła Kołodziejska, Anna Markiewicz-Sobczak.
Bogumiła Kołodziejska, Anna Markiewicz-Sobczak
52-54   Pobierz
Opis
artykułu
Systemowe zarządzanie realizacją remontu mostu im. Legionów Marszałka J. Piłsudskiego na Wiśle w Płocku / Wodzimierz Serafimowicz, Zdzisław Mazanek, Stanisław Bentlewski.
Włodzimierz Serafimowicz, Zdzisław Mazanek, Stanisław Bentlewski
55-58   Pobierz
Opis
artykułu
Brześć nad Bugiem - wrota dla współpracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej pomiędzy Mazowszem i Podlasiem a Polesiem / Włodzimierz Serafimowicz, Anatol Koczurko, Ilia Korol, Edward Kroll.
Włodzimierz Serafimowicz, Anatol Koczurko, Ilia Korol, Edward Kroll
59-62   Pobierz
Opis
artykułu
Nota informacyjna o Oddziale Towarzystwa Naukowego Płockiego w Sierpcu z okazji 25-lecia istnienia Oddziału (1969-1994).
63-64   Pobierz
Opis
artykułu
"Prawda i legenda ratusza płockiego", Anna Maria Stogowska, Płock 1993 : [recenzja] / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski, Anna Maria Stogowska
65-67   Pobierz
Opis
artykułu
"Ksiądz Władysław Tomasz Mąkowski - Tomasz Ogończyk 1885-1945", Michał M. Grzybowski, Płock 1995 : [recenzja] / Dorota Gurzyńska-Bociek.
Michał Marian Grzybowski, Dorota Gurzyńska-Bociek
67   Pobierz
Opis
artykułu
Przemówienie J. M. Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Marka Dietricha na uroczystości inauguracji roku akademickiego 1994/1995 w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Politechniki Warszawskiej w Płocku w dniu 4 października 1994 r.
Marek Dietrich
68-69   Pobierz
Opis
artykułu
Przemówienie Wojewody Płockiego mgr inż. Krzysztofa Kołacha w dniu 4 października 1994 roku podczas inauguracji roku akademickiego 1994/1995 w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Politechniki Warszawskiej w Płocku.
Krzysztof Kołach
70-71   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.