Notatki Płockie, t. 39 (1994), nr 3 (160)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
XVI Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie w Londynie - Fawley Court / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
3-6   Pobierz
Opis
artykułu
175 lat Towarzystwa Naukowego Płockiego (TNP) / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
7-17   Pobierz
Opis
artykułu
Kolekcja starych biblii (XV-XVIII w.) w zbiorach Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego / Wanda Kaczanowska.
Wanda Kaczanowska
17-20   Pobierz
Opis
artykułu
Pamięć Tadeusza Kościuszki we Francji : (w 200 rocnicę Insurekcji Kościuszkowskiej) / Anna Łucka.
Anna Łucka
21-24   Pobierz
Opis
artykułu
Archiwa, biblioteki i muzea Polonii w Orchard Lake w USA / Roman Nir.
Roman Nir
24-25   Pobierz
Opis
artykułu
Gerard Mercator w kartografii polskiej : (400 rocznica śmierci wielkiego kartografa) / Piotr Mojski.
Piotr Mojski
25-26   Pobierz
Opis
artykułu
O rodzinie Smoleńskich z Grabienic Małych / Andrzej Chodubski.
Andrzej Chodubski
27-32   Pobierz
Opis
artykułu
Epizody z okupacji niemieckiej Płocka w latach 1917-1918 w relacjach Józefa Worowskiego / oprac. Grzegorz Gołębiowski.
Grzegorz Gołębiowski, Józef Worowski
33-36   Pobierz
Opis
artykułu
Proces beatyfikcyjny arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
37-39   Pobierz
Opis
artykułu
Celowość i możliwości budowy elektrowni wiatrowych wzdłuż prawego brzegu Wisły na odcinku Płock-Włocławek / oprac. Kazimierz Hapek, Janusz Pysiak.
Kazimierz Hapek, Janusz Pysiak
40-43   Pobierz
Opis
artykułu
Próba oceny zasobów energii wiatru w rejonie Wysoczyzny Płockiej / Halina Lorenc.
Halina Lorenc
43-49   Pobierz
Opis
artykułu
V Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury we Wrocławiu / Andrzej Urbaniak.
Andrzej Urbaniak
50-52   Pobierz
Opis
artykułu
XV Powszechny Zjazd Historyków Polskich / Barbara Konarska-Pabiniak.
Barbara Konarska-Pabiniak
53-54   Pobierz
Opis
artykułu
Pożegnanie przyjaciela : Stanisław Kadelski / Leon Śliwiński, Regina Kadelska.
Leon Śliwiński, Regina Kadelska
55   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa płockiego za okres 1 I - 31 III 1994 r.
56-72   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.