Notatki Płockie, t. 37 (1992), nr 4 (153)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Zjazd Towarzystw Naukowych Ogólnych - Regionalnych w Płocku, 12 grudnia 1992 roku / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
3-23   Pobierz
Opis
artykułu
Możliwości rozwoju gospodarczego województwa płockiego w latach 1993-2000 : (ważniejsze programy inwestycyjne) / Jerzy Wawszczak.
Jerzy Wawszczak
25-29   Pobierz
Opis
artykułu
Mikołaj i Józef Antoni Podoscy - wojewodowie płoccy XVIII wieku / Andrzej Chodubski.
Andrzej Chodubski
30-36   Pobierz
Opis
artykułu
Prześladowanie i zagłada ludności żydowskiej w Gąbinie : w 50 rocznicę likwidacji getta / Jan Borysiak.
Jan Borysiak
37-38   Pobierz
Opis
artykułu
Dom Rozdzielczy dla Dzieci Repatriowanych w Gostyninie / Barbara Konarska-Pabiniak.
Barbara Konarska-Pabiniak
39-41   Pobierz
Opis
artykułu
Ogólnokrajowe konferencje w Płocku nt. gospodarki rynkowej w budownictwie / Włodzimierz Serafimowicz.
Włodzimierz Serafimowicz
42-48   Pobierz
Opis
artykułu
Warunki termiczno-wilgotnościowe płockiej Petrochemii / Danuta Danielak, Witold Lenart.
Witold Lenart, Danuta Danielak
49-51   Pobierz
Opis
artykułu
"Słownik biograficzny ziemi dobrzyńskiej", Mirosław Krajewski, Lipno 1992 : [recenzja] / Anna Maria Stogowska.
Anna Maria Stogowska, Mirosław Krajewski
52   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja Naukowa "Mazowsze i Podlasie w badaniach historycznych" / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
53-54   Pobierz
Opis
artykułu
Adwokat Władysław Zarachowicz nie żyje / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
55-56   Pobierz
Opis
artykułu
Zarząd Towarzystwa Naukowego Płockiego na I Dniach Płocka w Darmstadt / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
57-60   Pobierz
Opis
artykułu
[List do Hanny Suchockiej] / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
61   Pobierz
Opis
artykułu
[W odpowiedzi Prezes Rady Ministrów...] / Hanna Suchocka.
Hanna Suchocka
61   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa płockiego za okres 1 IV - 30 VI 1992 / oprac. Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska, Barbara Murlikowska.
Barbara Murlikowska, Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska
62-72   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.