Notatki Płockie, t. 37 (1992), nr 2 (151)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Początki drewnianej architektury kościelnej na Mazowszu / Artur K. F. Wołosz.
Artur K. F. Wołosz
3-8   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat Seminarium Doktoranckiego / Kazimierz Urbański.
Kazimierz Urbański
8   Pobierz
Opis
artykułu
Bracia morawscy w Lwówku / Paweł Fijałkowski.
Paweł Fijałkowski
9-12   Pobierz
Opis
artykułu
Plociana w Archiwum Narodowym we Francji / Marian Skoczeń.
Marian Skoczeń
13-14   Pobierz
Opis
artykułu
Tajna szkoła publiczna Aliny Rebinder w okresie okupacji / Tadeusz Kurpiewski.
Tadeusz Kurpiewski
15-18   Pobierz
Opis
artykułu
Prasa lokalna w województwie toruńskim (1989-1991) / Mariusz Załuski.
Mariusz Załuski
19-21   Pobierz
Opis
artykułu
Prasa lokalna na terenie województwa bydgoskiego (1989-1991) / Daniel Bernard Rudnicki.
Daniel Bernard Rudnicki
21-25   Pobierz
Opis
artykułu
Systemowe metody zarządzania i informatyka w budownictwie / Ewa Serafimowicz, Włodzimierz Serafimowicz, Jerzy Chojnacki.
Włodzimierz Serafimowicz, Jerzy Chojnacki, Ewa Serafimowicz
26-39   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienie o ks. prałacie Józefie Góralskim : (fragmenty kazania podczas Mszy św. pogrzebowej w dniu 25 stycznia 1992 r.) / Roman Marcinkowski.
Roman Marcinkowski
40-43   Pobierz
Opis
artykułu
Pamięci prezydenta Płocka Janusza Majewskiego / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
44-45   Pobierz
Opis
artykułu
120-lecie Płockiego Towarzystwa Lekarskiego / Janusz Szaroszyk.
Janusz Szaroszyk
46-47   Pobierz
Opis
artykułu
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego z dnia 28 marca 1992 roku w sprawie utworzenia filii Uniwersytetu Warszawskiego jako Uniwersytetu Mazowieckiego w Płocku.
48-49   Pobierz
Opis
artykułu
[Listy do Waldemara Pawlaka] / Jakub Chojnacki, Stanisław Józef Kostanecki.
Jakub Chojnacki, Stanisław Józef Kostanecki
50-51   Pobierz
Opis
artykułu
[W odpowiedzi Prezes Rady Ministrów...] / Waldemar Pawlak.
Waldemar Pawlak
52   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa płockiego za okres 1 X - 31 XII 1991 r.
53-68   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.