Notatki Płockie, t. 36 (1991), nr 2 (147)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Stefan Gołębiowski nie żyje / [Jakub Chojnacki].
Jakub Chojnacki
3-5   Pobierz
Opis
artykułu
W 200 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
6-11   Pobierz
Opis
artykułu
Wartości narodowe Konstytucji 3 Maja / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
12-16   Pobierz
Opis
artykułu
Konstytucja 3 Maja - dokument niepodległości w dwusetną rocznicę uchwalenia / Wanda Kaczanowska.
Wanda Kaczanowska
17-19   Pobierz
Opis
artykułu
Organizacja parafii ewangelickich na południowo zachodnim Mazowszu w II połowie XVIII i XIX w. / Paweł Fijałkowski.
Paweł Fijałkowski
20-23   Pobierz
Opis
artykułu
Syberia w twórczości Gustawa Zielińskiego : (część II) / Anna Maria Stogowska.
Anna Maria Stogowska
24-31   Pobierz
Opis
artykułu
Żydzi w Płocku podczas okupacji (do czasu wysiedlenia) / Jan Przedpełski.
Jan Przedpełski
32-39   Pobierz
Opis
artykułu
Płockie środowisko budowlane w zakresie komputeryzacji i zarządzania / Ewa Serafimowicz, Włodzimierz Serafimowicz.
Włodzimierz Serafimowicz, Ewa Serafimowicz
40-43   Pobierz
Opis
artykułu
Integracja kalkulacji i wyliczania nakładów środków produkcji oraz planowania i zarządzania produkcją budowlano-montażową według metody STEROD / Włodzimierz Serafimowicz.
Włodzimierz Serafimowicz
44-51   Pobierz
Opis
artykułu
System planowania, kontroli i sterowania procesem inwestycyjnym i produkcją budowlano-montażową SHOD-91 na mikrokomputery personalne typu IBM PC XT/AT / Włodzimierz Serafimowicz, Jerzy Chojnacki, Janusz Zmysłowski, Alicja Dąbrowska.
Włodzimierz Serafimowicz, Jerzy Chojnacki, Janusz Zmysłowski, Alicja Dąbrowska
52-54   Pobierz
Opis
artykułu
Internaty dla młodzieży niepracującej w województwie płockim w latach 1976-1990 / Henryk Dymek.
Henryk Dymek
55-60   Pobierz
Opis
artykułu
Pamięci Sabiny z Figlów Dobrowolskiej / [Jakub Chojnacki].
Jakub Chojnacki
61-62   Pobierz
Opis
artykułu
Lek. med. Tadeusz Kalaszczyński - Małachowiak, nie żyje / [Jakub Chojnacki].
Jakub Chojnacki
62-63   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja historyczna na temat: "Ośrodki władzy książęcej na Mazowszu Północnym" (14-18 maja 1991 r.) / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
64   Pobierz
Opis
artykułu




Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.