Notatki Płockie, t. 35 (1990), nr 3 (144)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
XIII Zjazd Małachowiaków w 810 lecie istnienia Szkoły Płockiej / Bolesław Witkowski.
Bolesław Witkowski
3-13   Pobierz
Opis
artykułu
Synody płockie arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski
14-17   Pobierz
Opis
artykułu
Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie (1879-1939) / Barbara Konarska-Pabiniak.
Barbara Konarska-Pabiniak
18-24   Pobierz
Opis
artykułu
O mój rozmarynie... : (wspomnienia wachmistrza z przewrotu majowego) / Henryka Piekarska.
Henryka Piekarska
25-26   Pobierz
Opis
artykułu
Powiat gostyniński we wrześniu 1939 roku / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
27-38   Pobierz
Opis
artykułu
Z 'Handlówki' pod Monte Cassino! : (wojenne losy Tadeusza Jabłczyńskiego) / Jan Szymański.
Jan Szymański
39-42   Pobierz
Opis
artykułu
Mieszkańcy Płocka wobec instytucji przeciwdziałania alkoholizmowi / Iwona Paradowska.
Iwona Paradowska
43-46   Pobierz
Opis
artykułu
W 5 rocznicę śmierci : prof. dr hab. med. Tadeusz Ewaryst Pawlikowski (1904-1985) / Tadeusz Gałamon.
Tadeusz Gałamon
47-52   Pobierz
Opis
artykułu
Dr Marcin Kamiński - kompozytor, pedagog, działacz społeczny (1913-1990) : (wspomnienie) / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
53-55   Pobierz
Opis
artykułu
Przemówienie wojewody płockiego dr inż. Jerzego Wawszczaka podczas inauguracji roku akademickiego 1990/1991 w Ośrodku Politechniki Warszawskiej w Płocku.
Jerzy Wawszczak
56-58   Pobierz
Opis
artykułu
Z pobytu Zarządu TNP w Republice Federalnej Niemiec / K. W.
K. W.
59-60   Pobierz
Opis
artykułu
Uchwała IV Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury.
61-62   Pobierz
Opis
artykułu
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Gospodarczych / Zdzisław Nycz.
Zdzisław Nycz
63-64   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.