Notatki Płockie, t. 6 (1961), nr 22
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Program obchodów XX-lecia Polskiej Partii Robotniczej w Płocku.
1   Pobierz
Opis
artykułu
Perspektywy rozwoju Płocka w planie pięcioletnim (1961-1965) / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
2-12   Pobierz
Opis
artykułu
Wieś płocka w planie pięcioletnim : perspektywy rozwoju w latach 1961-1965 / Halina Jabłczyńska.
Halina Jabłczyńska
13-18   Pobierz
Opis
artykułu
Podstawowe zagadnienia rozwoju gospodarczego regionu płocko-ciechanowskiego w planie pięcioletnim (1961-1965).
19-20   Pobierz
Opis
artykułu
O atlasie gwar mazowieckich / Witold Doroszewski.
Witold Doroszewski
21-23   Pobierz
Opis
artykułu
Niektóre nazwy z zakresu hodowli zwierząt na północno-zachodnim Mazowszu / Halina Harodyska, Alina Strzyżewska.
Halina Harodyska, Alina Strzyżewska
23-27   Pobierz
Opis
artykułu
Niektóre wyniki badań nad zainteresowaniami i potrzebami kulturalnymi robotników płockich / Irena Nowak.
Irena Nowakowa
27-32   Pobierz
Opis
artykułu
Pierwsze lata działalności P. P. R. na Mazowszu Płockim / Benon Dymek.
Benon Dymek
33-38   Pobierz
Opis
artykułu
Nasz 'Jedynak' / Zdzisław Kubiński.
Zdzisław Kubiński
38-41   Pobierz
Opis
artykułu
Członkowie Komitetu Miejskiego i Komitetów Dzielnicowych P. P. R. działający w okresie okupacji / Zdzisław Kubiński.
Zdzisław Kubiński
41-42   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz sekretarzy Komórek Polskiej Partii Robotniczej działających w Płocku w okresie okupacji / Zdzisław Kubiński.
Zdzisław Kubiński
42   Pobierz
Opis
artykułu
Proces polsko-krzyżacki w Warszawie / Paweł de Laval.
Paweł de Laval
43-44   Pobierz
Opis
artykułu
Tłumacz Mickiewicza z N. R. F. w poszukiwaniu śladów E. T. A. Hoffmanna w Płocku / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki
44-46   Pobierz
Opis
artykułu
Dom wypoczynkowy P. T. T. K. w Płocku / K. Dobrzański.
K. Dobrzański
47-48   Pobierz
Opis
artykułu
Narada w sprawie upowszechniania nauki i roli towarzystw naukowych.
47   Pobierz
Opis
artykułu
Kronika kulturalna
48-51   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.