Notatki Płockie, t. 2 (1957), nr 3-4
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
[Konferencja spawozdawczo-planująca badań regionu płockiego...].
1   Pobierz
Opis
artykułu
Konferencja sprawozdawczo-planująca badań regionu płockiego w Płocku 30. XI. - 1. XII. 1956 r.
2   Pobierz
Opis
artykułu
Zagajenie Konferencji / Witold Hensel.
Witold Hensel
3-5   Pobierz
Opis
artykułu
Płock - powstanie i rozwój miasta / Ryszard Cieśla.
Ryszard Cieśla
5-8   Pobierz
Opis
artykułu
Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w Płocku w roku 1956 / Jerzy Gąssowski.
Jerzy Gąssowski
9-16   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatami mgr Cieśli i mgr Gąssowskiego / Kazimierz Gelinek.
Kazimierz Gelinek
17   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatami mgr Cieśli i mgr Gąssowskiego / Andrzej Kempisty.
Andrzej Kempisty
17   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatami mgr Cieśli i mgr Gąssowskiego / Stanisław Herbst.
Stanisław Herbst
18   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatami mgr Cieśli i mgr Gąssowskiego / Witold Hensel.
Witold Hensel
18   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatami mgr Cieśli i mgr Gąssowskiego / Stefan M. Kuczyński.
Stefan M. Kuczyński
19   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatami mgr Cieśli i mgr Gąssowskiego / Stanisław Zajączkowski.
Stanisław Zajączkowski
19   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatami mgr Cieśli i mgr Gąssowskiego / ks. Żebrowski.
Tadeusz Żebrowski
20   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatami mgr Cieśli i mgr Gąssowskiego / Zdzisław Rajewski.
Zdzisław Rajewski
21-22   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatami mgr Cieśli i mgr Gąssowskiego / Jadwiga Karwasińska.
Jadwiga Karwasińska
22   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatami mgr Cieśli i mgr Gąssowskiego / Kazimierz Gelinek.
Kazimierz Gelinek
23   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatami mgr Cieśli i mgr Gąssowskiego / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki
23   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatami mgr Cieśli i mgr Gąssowskiego / Konstanty Modliński.
Konstanty Modliński
23   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatami mgr Cieśli i mgr Gąssowskiego / Dariusz Kaczmarzyk.
Dariusz Kaczmarzyk
24   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatami mgr Cieśli i mgr Gąssowskiego / Stefan M. Kuczyński.
Stefan M. Kuczyński
24   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatami mgr Cieśli i mgr Gąssowskiego / Ryszard Cieśla.
Ryszard Cieśla
25   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatami mgr Cieśli i mgr Gąssowskiego / Jerzy Gąssowski.
Jerzy Gąssowski
25   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z inwentaryzacji architektonicznej przeprowadzonej w Płocku w roku 1956 / Zdzisław Tomaszewski.
Zdzisław Tomaszewski
26-28   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja / Jerzy Gąssowski.
Jerzy Gąssowski
28   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja / Dariusz Kaczmarzyk.
Dariusz Kaczmarzyk
28   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja / Stanisława Sawicka.
Stanisława Sawicka
29   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja / ks. Tadeusz Zakrzewski.
Tadeusz Zakrzewski
29   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja / ks. Józef Góralski.
Józef Góralski
29   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja / Aleksander Gieysztor.
Aleksander Gieysztor
30   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja / Stefan M. Kuczyński.
Stefan M. Kuczyński
30   Pobierz
Opis
artykułu
Odpowiedź / Bieniewska.
Bieniewska
31   Pobierz
Opis
artykułu
Końcowa wypowiedź / Stanisław Herbst.
Stanisław Herbst
31   Pobierz
Opis
artykułu
Zagadnienie badań regionalnych w Płocku : (w ujęciu historycznym na tle rozwoju regionalizmu polskiego) / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
32-42   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatem mgr Askanasa / Stefan M. Kuczyński.
Stefan M. Kuczyński
43-44   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatem mgr Askanasa / Dariusz Kaczmarzyk.
Dariusz Kaczmarzyk
44   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatem mgr Askanasa / Witold Doroszewski.
Witold Doroszewski
45-46   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatem mgr Askanasa / Czesław Śledziewski.
Czesław Śledziewski
46   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatem mgr Askanasa / Krystyna Mierzejewska.
Krystyna Mierzejewska
46   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatem mgr Askanasa / Adam Wolff.
Adam Wolff
47   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatem mgr Askanasa / Leonard Kobzakowski.
Leonard Kobzakowski
47   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatem mgr Askanasa / Ireneusz Michalski.
Ireneusz Michalski
48   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatem mgr Askanasa / Czesław Gutry.
Czesław Gutry
49   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatem mgr Askanasa / Kazimierz Starościński.
Kazimierz Starościński
49   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatem mgr Askanasa / Stanisław Herbst.
Stanisław Herbst
50   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatem mgr Askanasa / Jan Lutyński.
Jan Lutyński
50   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatem mgr Askanasa / Irena Gieysztor.
Irena Gieysztor
51   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatem mgr Askanasa / Kazimierz Gelinek.
Kazimierz Gelinek
51   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatem mgr Askanasa / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki
51   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatem mgr Askanasa / Jan Grubecki.
Jan Grubecki
52   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja nad referatem mgr Askanasa / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
52   Pobierz
Opis
artykułu
Dotychczasowy stan badań antropologicznych regionu płockiego oraz postulaty na przyszłość / Ireneusz Michalski.
Ireneusz Michalski
53-56   Pobierz
Opis
artykułu
Prace prowadzone przez Zakład Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN / Irena Gieysztorowa.
Irena Gieysztor
56-58   Pobierz
Opis
artykułu
Zakończenie Konferencji.
58   Pobierz
Opis
artykułu
Echa Konferencji na łamach prasy.
59   Pobierz
Opis
artykułu
Kronika
60   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.