Notatki Płockie, t. 1 (1956), nr 1
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
[Pierwszy numer Biuletynu Komisji Badań nad Powstaniem i Rozwojem Płocka...] / Komitet Redakcyjny.
1-2   Pobierz
Opis
artykułu
O potrzebie czasopism regionalnych / Kazimierz Askanas.
Kazimierz Askanas
3-4   Pobierz
Opis
artykułu
Praca Komisji Badań nad Powstaniem i Rozwojem Płocka.
4-7   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz prac Płocczan zgłoszonych Komisji.
7   Pobierz
Opis
artykułu
Wiek Płocka i okolicy pod względem osadniczym : (przyczynek do badań archeologicznych Płocka) / Kazimierz Gelinek.
Kazimierz Gelinek
8-12   Pobierz
Opis
artykułu
O najpilniejszych potrzebach naukowych Mazowsza / M. K.
M. K.
12-13   Pobierz
Opis
artykułu
Zakończenie pierwszego etapu prac archeologicznych i architektonicznych.
13   Pobierz
Opis
artykułu
Materiały do badań płockiego folkloru / Jadwiga Gorzechowska.
Jadwiga Gorzechowska
14-16   Pobierz
Opis
artykułu
Z notatnika archeologa / K. Gelinek.
Kazimierz Gelinek
16   Pobierz
Opis
artykułu
Augustyn Żdżarski (1794-1846) : redaktor najstarszego czasopisma płockiego / Anna Lutyńska.
Anna Lutyńska
17-19   Pobierz
Opis
artykułu
Płock w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego / Maria Zaniewicz-Liczbińska.
Maria Zaniewicz-Liczbińska
19-21   Pobierz
Opis
artykułu
Archeologia a współczesność / Jerzy Gąssowski.
Jerzy Gąssowski
21-22   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja o nazwie Płocka / Halina Kostanecka.
Halina Kostanecka
22-23   Pobierz
Opis
artykułu
Kilka uwag o Józefie Feliksie Zielińskim : w związku z pracą Elwiry Wróblewskiej / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki
24   Pobierz
Opis
artykułu
Zasób aktowy Archiwum Państwowego w Płocku / Jan Wańkiewicz.
Jan Wańkiewicz
25   Pobierz
Opis
artykułu
Noty i notki
Janusz Odrowąż Pieniążek
26   Pobierz
Opis
artykułu
Muzeum w Płocku / Krystyna Mierzejewska.
Krystyna Mierzejewska
26   Pobierz
Opis
artykułu
Opracowane rękopisy płockie i mazowieckie : z Biblioteki im. Zielińskich T. N. P. / St. Kostanecki.
Stanisław Kostanecki
27   Pobierz
Opis
artykułu
Z pobytu Władysława Broniewskiego w Płocku / Czesław Gutry.
Czesław Gutry
27   Pobierz
Opis
artykułu
Konspekt monografii powiatu sierpeckiego / oprac. Marian Przedpełski.
Marian Przedpełski
28   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia Mazowsza Płockiego / zestawili: Czesław Gutry i Halina Zienkiewicz.
Czesław Gutry, Halina Zienkiewicz
29-31   Pobierz
Opis
artykułu
Kronika
32   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.