Notatki Płockie, t. 60 (2015), nr 2 (243)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Posługa szpitalna sióstr szarytek w Pułtusku w latach 1727-1980 / Andrzej Gretkowski.
Andrzej Gretkowski
3-7   Pobierz
Opis
artykułu
Z Wittenbergi do Fromborka i z powrotem: Retyk i Kopernik / Reiner Haseloff.
Reiner Haseloff
8-10   Pobierz
Opis
artykułu
Seweryna Duchińska - literatka i patriotka / Barbara Konarska-Pabiniak.
Barbara Konarska-Pabiniak
11-17   Pobierz
Opis
artykułu
Policjanci i pocztowcy w obronie Płocka w 1920 r. / Grzegorz Gołębiewski.
Grzegorz Gołębiewski
18-25   Pobierz
Opis
artykułu
Schyłek fortuny rodziny Górnickich z Płocka w latach 1918-1939 jako przykład dekoniunktury gospodarczej tego okresu : przyczynek historyczny / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki
26-29   Pobierz
Opis
artykułu
Cmentarze parafii w Radziwiu, Imielnicy, Trzepowie i Płocku-Podolszycach włączone w granice miasta Płocka w XX wieku / Grażyna Szumlicka-Rychlik.
Grażyna Szumlicka-Rychlik
30-37   Pobierz
Opis
artykułu
Postępowanie doraźne w polskim prawie karnym okresu międzywojennego / Jan Świecki.
Jan Świecki
38-41   Pobierz
Opis
artykułu
"Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej. Przybliżenia i perspektywy badawczy", pod red. Marcina Lutomierskiego, Toruń 2014 : [recenzja] / Grzegorz Gołębiewski.
Grzegorz Gołębiewski, Marcin Lutomierski
42-46   Pobierz
Opis
artykułu
Sprostowanie.
46   Pobierz
Opis
artykułu
Konferencja naukowa "Perspektywy regionalnych towarzystw naukowych w Polsce" / Maciej Wróbel.
Maciej Wróbel
47-52   Pobierz
Opis
artykułu
Z Płocka dla powstańców warszawskich / Marian Wilk.
Marian Wilk
53-55   Pobierz
Opis
artykułu
Nasi autorzy.
55   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia Mazowsza Płockiego za okres 1 IV - 30 VI 2014 r.
56-72   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.