Notatki Płockie, t. 60 (2015), nr 1 (242)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Z dziejów wspólnoty Tercjarek dominikańskich w Płocku / Piotr Stefaniak.
Piotr Stefaniak
3-15   Pobierz
Opis
artykułu
Ambona łodziowa w Sierpcu - geneza zjawiska artystycznego i jego sierpeckie echa / Tomasz Kowalski.
Tomasz Kowalski
16-21   Pobierz
Opis
artykułu
Więzienie płockie w sierpniu 1920 r. / Grzegorz Gołębiewski.
Grzegorz Gołębiewski
22-26   Pobierz
Opis
artykułu
Lista recenzentów kwartalnika "Notatki Płockie" w roku 2014.
26   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Łęczyckich Zakładów Górniczych w latach 1955-1992 / Bolesław Solarski.
Bolesław Solarski
27-33   Pobierz
Opis
artykułu
Model Towarzystwa Naukowego działającego w małym ośrodku miejskim / Grzegorz Wąsiewski.
Grzegorz Wąsiewski
34-40   Pobierz
Opis
artykułu
"W Sierpcu za cara : śladami rosyjskiego garnizonu", Tomasz Kowalski, Sierpc 2013 : [recenzja] / Grzegorz Gołębiewski.
Grzegorz Gołębiewski, Tomasz Kowalski
41-44   Pobierz
Opis
artykułu
"Społeczny ruch naukowy w Polsce : historia i przyszłość", Zbigniew Kruszewski, Stanisław Kunikowski, Andrzej Kansy, Tadeusz Majsterkiewicz, Warszawa 2014 : [recenzja] / Damian Kasprzyk.
Andrzej Kansy, Stanisław Kunikowski, Damian Kasprzyk, Zbigniew Kruszewski, Tadeusz Majsterkiewicz
45-48   Pobierz
Opis
artykułu
"Żydowski Płock - architektoniczne wizje i realizacje : katalog wystawy", Płock 2014 : [recenzja] / Krystyna Grochowska-Iwańska.
Krystyna Grochowska-Iwańska
48-50   Pobierz
Opis
artykułu
Spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z zarządem Towarzystwa Naukowego Płockiego / Maciej Wróbel.
Maciej Wróbel
51-53   Pobierz
Opis
artykułu
Honorowy Złoty inżynier dla Zbigniewa P. Kruszewskiego / A. K.
54   Pobierz
Opis
artykułu
Ostatnie pożegnanie dr. hab. Romualda Dobrzenieckiego / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski
55-56   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia Mazowsza Płockiego za okres 1 I - 31 III 2014 r.
57-72   Pobierz
Opis
artykułu
Nasi autorzy.
72   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.