Notatki Płockie, t. 59 (2014), nr 1 (238)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Kapituła katedralna w Płocku jako ośrodek kultury piśmienniczej w XIV i XV wieku / Grażyna Szumlicka-Rychlik.
Grażyna Szumlicka-Rychlik
3-9   Pobierz
Opis
artykułu
Mikołaj Kopernik 1473-1543, jego życie i dzieło : w 540. rocznicę urodzin i 470. rocznicę śmierci / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
10-13   Pobierz
Opis
artykułu
Organizacja pomocy socjalnej w Płocku w ramach Komitetu Obywatelskiego Miasta Płocka : (1914-1915) / Marcin Berliński.
Marcin Berliński
14-22   Pobierz
Opis
artykułu
Płock a współeczne wartości kulturowo-cywilizacyjne świata / Andrzej Chodubski.
Andrzej Chodubski
23-28   Pobierz
Opis
artykułu
Władysław (Macho) Broniewski : szkic do portretu poety i awanturnika / Damian Kasprzyk.
Damian Kasprzyk
29-34   Pobierz
Opis
artykułu
Innowacyjność regionu ciechanowskopłockiego według danych OECD i Unii Europejskiej / Renata Walczak.
Renata Walczak
35-40   Pobierz
Opis
artykułu
Program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie płockim / Tomasz Kruszewski.
Tomasz Kruszewski
41-48   Pobierz
Opis
artykułu
Pięćdziesiąt lat razem : Romowie w Płocku / Janusz Wiśniewski.
Janusz Wiśniewski
49-56   Pobierz
Opis
artykułu
"Naprzeciw wyzwaniom : NSZZ Solidarność w społeczności lokalnej Gostynina, Region Płock (1980-1990)", Barbara Ewa Gierula, Płock 2013 : [recenzja] / Grzegorz Gołębiewski.
Grzegorz Gołębiewski, Barbara Ewa Gierula
57-58   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia Mazowsza płockiego za okres 1 I - 31 III 2013 r. / Małgorzata Bielak, Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska, Iwona Typiak-Kowalska.
Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska, Małgorzata Bielak, Iwona Typiak-Kowalska
59-70   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.