wydawca: Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
ISSN: 1231-0212
Od Redakcji.
3   Pobierz
Opis
artykułu
Kalendarium dziejów Bieżunia.
7-12   Pobierz
Opis
artykułu
Król Aleksander potwierdza przywilej lokacyjny miasta Bieżunia [kopia z początków XIX w.].
13-14   Pobierz
Opis
artykułu
Przywilej Erekcji Miasta wg prawa magdeburskiego nadany Bieżuniowi przez króla Stanisława Augusta.
15-20   Pobierz
Opis
artykułu
Nazwy miejscowe gminy Bieżuń i południowej części powiatu żuromińskiego / Wiktor Mieszkowski.
Wiktor Mieszkowski
21-24   Pobierz
Opis
artykułu
Historia budowy miasta Bieżunia / Eleonora Bergman.
Eleonora Bergman
25-52   Pobierz
Opis
artykułu
Barokowy kościół w Bieżuniu : uwagi o architekturze / Ryszard Małowiecki.
Ryszard Małowiecki
53-66   Pobierz
Opis
artykułu
Kretkowscy w Bieżuniu (1607-1714) / Tomasz Sławiński.
Tomasz Sławiński
67-85   Pobierz
Opis
artykułu
Bieżuń / Elżbieta Krajewska.
Elżbieta Krajewska
86   Pobierz
Opis
artykułu
Zarys dziejów Bieżunia w latach Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (do 1864 r.) / Józef Barański.
Józef Barański
87-110   Pobierz
Opis
artykułu
Ksiądz kanonik Jan Szostakiewicz - budowniczy kościoła w Bieżuniu / Stanisław Ilski, Stefan Zaleski.
Stanisław Ilski, Stefan Zaleski
111-126   Pobierz
Opis
artykułu
Bieżuń końca XIX wieku piórem Michała Synoradzkiego / Stanisław Ilski.
Stanisław Ilski
127-244   Pobierz
Opis
artykułu
Bieżuń u progu niepodległości / Stanisław Ilski, Jawiga Siedlecka.
Stanisław Ilski, Jadwiga Siedlecka
245-254   Pobierz
Opis
artykułu
Burmistrzowie miasta Bieżunia (wykaz niepełny) / oprac. tanisław Ilski, Jadwiga Siedlecka.
Stanisław Ilski, Jadwiga Siedlecka
255-256   Pobierz
Opis
artykułu
Józef Kuźniewski, ostatni przed drugą wojną światową wójt gminy Bieżuń / Stanisław Ilski.
Stanisław Ilski
257-268   Pobierz
Opis
artykułu
Bieżuń w dorobku literackim Stefana Gołębiowskiego / Wiktor Mieszkowski.
Wiktor Mieszkowski
269-292   Pobierz
Opis
artykułu
Chirurg z Bieżunia : ("Tygodnik Ciechanowski" nr 8/93) :[przedruk] / Stanisław Ilski.
Stanisław Ilski
293-296   Pobierz
Opis
artykułu
Nikodem Ehrenkreutz - sekretarz z Bieżunia : ("Tygodnik Ciechanowski", 14 października 1994 r.) : [przedruk] / Stanisław Ilski.
Stanisław Ilski
296-301   Pobierz
Opis
artykułu
Ile lat ma Bieżuń : urny odkryte w 1906 r. mówią o historii miejscowości : ("Tygodnik Ciechanowski" nr 48, 1 grudnia 1995 r.) : [przedruk] / Stanisław Ilski.
Stanisław Ilski
301-303   Pobierz
Opis
artykułu
Aptekarka z Bieżunia : pamięci Zofii Lechowej : ("Tygodnik Ciechanowski", 16 lutego 1996 r.) : [przedruk] / Stanisław llski.
Stanisław Ilski
303-304   Pobierz
Opis
artykułu
Grób oficera napoleońskiego w Bieżuniu : ("Tygodnik Ciechanowski" nr 2, 9 stycznia 2001 r.) : [przedruk] / Stanisław Ilski.
Stanisław Ilski
305-308   Pobierz
Opis
artykułu
Spis publikacji Stanisława Ilskiego.
309-318   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.