wydawca: Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
ISSN: 1231-0212
Od Redakcji / Wiktor Mieszkowski.
Wiktor Mieszkowski
3-4   Pobierz
Opis
artykułu
Wielkie oczy, "Tygodnik Kulturalny" XII 44 (598), 3 XI 1968, s. 5 : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
7-12   Pobierz
Opis
artykułu
Mała, "Głos Nauczycielski" 1972, nr 186 : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
12-22   Pobierz
Opis
artykułu
Brzoza, "Życie Literackie", nr 44 (188), 3 XI 1974 : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
22-26   Pobierz
Opis
artykułu
Dyngus Wielkiej Soboty, "Życie Warszawy", nr 73, 13 IV 1982 : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
27-29   Pobierz
Opis
artykułu
Stworzenie, "Życie Literackie" 1969, nr 24, 15 VI 1969 : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
29-38   Pobierz
Opis
artykułu
Opowieść wiatraczna, "Tygodnik Kulturalny" 1969, XIII 13 (676) : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
39-49   Pobierz
Opis
artykułu
Czarna i jasna, "Tygodnik Kulturalny" XIII 42 (645), 19 X 1969 : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
49-60   Pobierz
Opis
artykułu
Wilcze doły, "Tygodnik Kulturalny" 15 (722) : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
60-70   Pobierz
Opis
artykułu
Lustro, "Barwy", nr 8 (48), rok 5/72 : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
70-85   Pobierz
Opis
artykułu
Fortunat, "Miesięcznik Literacki" 1972, nr 1 (65) : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
85-102   Pobierz
Opis
artykułu
Między twórcą a odbiorcą, "Tygodnik Kulturalny" 1973, nr 28 (15 VIII) : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
105-110   Pobierz
Opis
artykułu
Biografia i jej ekspresja twórcza, "Tygodnik Kulturalny" 1974, nr 37 (15 IX): [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
110-114   Pobierz
Opis
artykułu
Pisarz i światopogląd, "Tygodnik Kulturalny" 1983, nr 6 : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
114-122   Pobierz
Opis
artykułu
Ziemia Zawkrzańska, "Orka" 1958, nr 4 : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
122-125   Pobierz
Opis
artykułu
W poszukiwaniu czasu bieżuńskiego, "Trybuna Mazowiecka" 1958, nr 23-24 (VIII) : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
126-129   Pobierz
Opis
artykułu
Zielone lata Bieżunia, "Trybuna Mazowiecka" 1958, nr 210 (4 IX) : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
129-133   Pobierz
Opis
artykułu
Żuromin widziany nieco inaczej, "Trybuna Mazowiecka" nr 26 (1562) : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
133-137   Pobierz
Opis
artykułu
Krytyka bez opamiętania, "Tygodnik Kulturalny" 1970, nr 5 (660) : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
137-139   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowiecki Ośrodek Kultury, "Trybuna Mazowiecka" 1971, nr 49 (27-28 II) : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
140-143   Pobierz
Opis
artykułu
Czytelnik i książka, "Tygodnik Kulturalny" 1972, nr 4 (23 I) : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
143-145   Pobierz
Opis
artykułu
Ja, nauczyciel, posłuję ziemi jurandowej, "Życie Literackie" nr 35 (1745) : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
146-155   Pobierz
Opis
artykułu
Postulat i posulaty, "Tygodnik Ciechanowski" 1986, nr 42 (17 X) : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
156-160   Pobierz
Opis
artykułu
O wojewódzkim planowaniu do roku 2000, "Tygodnik Cichanowski" 1988, nr 48 : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
160-164   Pobierz
Opis
artykułu
Poeta wielowiejski, "Poezja" 1971, nr 2 : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
165-179   Pobierz
Opis
artykułu
>>Dziewczyna<< Leśmiana : tradycja i nowatorstwo, "Poezja" 1988, nr 1, s. 75-78 : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski, Bolesław Leśmian
179-184   Pobierz
Opis
artykułu
Miłosz revidus, "Poezja" : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
184-188   Pobierz
Opis
artykułu
Remedium nowakowe, "Tygodnik Kulturalny" 1980, nr 2, VIII : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
188-197   Pobierz
Opis
artykułu
Dom społecznej starości, "Trybuna Mazowiecka" 1972, nr 126 (28 V) : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
198-200   Pobierz
Opis
artykułu
"Biały rękopis", Anna Kamieńska, "Tygodnik Kulturalny" 1970, nr 51-52 : [recenzja] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski, Anna Kamieńska
200-202   Pobierz
Opis
artykułu
Pogoda osobliwa : (Marian Kubicki, Pogoda), "Głos Nauczycielski" 1972, nr 14 : [przedruk] / Stefan Gołebiowski.
Stefan Gołębiowski, Marian Kubicki
202-204   Pobierz
Opis
artykułu
Romantyzm a nowoczesność : (Juliusz Starzyński, Romantyzm i narodziny nowoczesności - Stendhal - Delacroix - Baudelaire), "Życie Warszawy" 1979, nr 5, (6 I) : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Juliusz Starzyński, Stefan Gołębiowski
204-207   Pobierz
Opis
artykułu
Realizm z fantazją : (Józef Ozga Michalski, Sowizdrzał świętokrzyski), "Tygodnik Kulturalny" 1973, nr 15 : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski, Józef Ozga Michalski
207-211   Pobierz
Opis
artykułu
Przewrót pałacowy : (WiesławMyśliwski, Pałac), "Tygonik Kulturalny", 1974, nr 15 (14 IV) : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski, Wiesław Myśliwski
211-214   Pobierz
Opis
artykułu
Najstarszy z najmłodszym, "Tygodnik Kulturalny" 1986, nr 34 : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
214-222   Pobierz
Opis
artykułu
Z albumu wspomnień, "Życie Warszawy" 1982, nr 292 : [przedruk] / Stefan Gołębiowski.
Stefan Gołębiowski
223-226   Pobierz
Opis
artykułu
Janusz Królik (20 V 1932 -23 X 2010) : [nekrolog].
228-230   Pobierz
Opis
artykułu
Pożegnanie Janusza Królika 30 października 2010 r. / Roman F. Kochanowicz.
Roman F. Kochanowicz
231-233   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienie o Januszu Króliku / Andrzej Grzymkowski.
Andrzej Grzymkowski
234-235   Pobierz
Opis
artykułu
Teresa Budzich-Sumirska (4 XI 1930 - 2 X 2011) : byliśmy umówieni na 25 listopada... : [nekrolog] / Jerzy Piotrowski.
Jerzy Piotrowski
236-237   Pobierz
Opis
artykułu
Teresa Budzich-Sumirska była osobą nietuzinkową / Janusz Welenc.
Janusz Welenc
238   Pobierz
Opis
artykułu
Znałem Renię od zawsze / Andrzej Rutowski.
Andrzej Rutowski
239   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.