wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Od Redaktora / Ewa Wolnicz-Pawłowska.
Ewa Wolnicz-Pawłowska
5-6   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Pola, cząstki i kosmos : (czyli o oddziaływaniach elementarnych, strukturze materii i historii Wszechświata) / Stefan Pokorski.
Stefan Pokorski
7-13   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Wiedza o przeszłości jako przedmiot manipulacji / Janusz Tazbir.
Janusz Tazbir
14-26   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i chemii (Warszawa, 24 I i 15 XI 2006 r.) / Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski
27   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Strategia zwalczania choroby niedokrwiennej serca (Warszawa, 19 IV 2006 r.) / Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski
28   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Onomastyka - język i kultura (Warszawa, 10 V 2006 r.) / Włodzimierz Pianka.
Włodzimierz Pianka
29   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Kultura polityczna (Warszawa, 22 VI 2006 r.).
30   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Państwo i nauka (Sterdyń, 12-14 X 2006 r.) / Andrzej Paszewski.
Andrzej Paszewski
31-32   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Pogranicza Białorusi : historia, kultura, język (Warszawa, 28-29 XI 2006 r.) / Iryna Budźko.
Iryna Budźko
33-35   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Wolność i tolerancja : I Warsztaty Filozofii Politycznej im. S. Staszica (Białystok, 9-10 XI) / Andrzej Paszewski.
Andrzej Paszewski
36   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Językowe, psychologiczne i etyczne aspekty komunikacji lekarza z pacjentem (Warszawa, 29-30 XI 2006 r.) / Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski
37   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Źródła etniczne tradycyjnych kultur muzycznych Europy Środkowo-Wschodniej : Przekaz eklezjalny i ludowy (Warszawa, 7-9 XII 2006 r.) / Piotr Dahlig.
Piotr Dahlig
38-40   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Techniki obrazowania czynności i narządów człowieka (Warszawa, 8 XII 2006 r.).
41   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Tadeusz Kotarbiński (1886-1981) : 120. rocznica urodzin i 25. rocznica śmierci / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski
42-45   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Kazimierz Stołyhwo (1880-1966) - w 40. rocznicę śmierci / Krzysztof Kaczanowski, Monika Guratowska.
Krzysztof Kaczanowski, Monika Guratowska
46-53   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Prezydium Zarządu TNW.
55   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Komisja Rewizyjna.
55   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Komisje Zarządu.
55-56   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Komisje Wydziałowe.
56   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Członkowie wybrani w 2006 roku.
56-57   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Członkowie zmarli w 2006 roku.
57-58   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Wspomnienia pośmiertne : Leszek Moszyński (1928-2006) / Hanna Popowska-Taborska.
Hanna Popowska-Taborska
59-62   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Wspomnienia pośmiertne : Anna Szelest (1920-2006) / Jerzy Wojtczak-Szyszkowski.
Jerzy Wojtczak-Szyszkowski
62-63   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego.
65-72   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Skarbnika.
73-75   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
76-79   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury.
80-87   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych.
87-88   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych.
88-89   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV Nauk Biologicznych.
89-91   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział V Nauk Lekarskich.
91   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI Nauk Technicznych.
91-92   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualności 2006 r.
93-94   Pobierz
Opis
artykułu
Lista aktualnych członków TNW : (z podziałem na Wydziały).
95-102   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz publikacji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
103-109   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.