wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Arktyka i Antarktyka : i co nam z tego dobrego? / Stanisław Rakusa-Suszczewski.
Stanisław Rakusa-Suszczewski
5-14   Pobierz
Opis
artykułu
Polska książka oświatowa na Środkowym i Bliskim Wschodzie : wytwórczość i rozpowszechnianie / Oskar Stanisław Czarnik.
Oskar Stanisław Czarnik
15-32   Pobierz
Opis
artykułu
Wyzwania XXI wieku: ochrona zdrowia i kształcenie medyczny, Warszawa, 20 IV i 27 X 2010 / Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski
33-36   Pobierz
Opis
artykułu
Jubileusz prof. Marii Boguckiej, Warszawa, 25 VI 2010 / Leszek Zasztowt.
Leszek Zasztowt
36   Pobierz
Opis
artykułu
Podpisanie umowy o zasadach współdziałania pomiędzy Towarzystwem Naukowym Warszawskim i Polską Akademią Nauk, Warszawa, 3 XI 2010 / Janusz Lipkowski, Michał Kleiber.
Michał Kleiber, Janusz Lipkowski
37-39   Pobierz
Opis
artykułu
Nagrody Nobla 2010 w dziedzinie medycyny i w dziedzinie chemii, Warszawa, 14 XII 2010 / Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski
40   Pobierz
Opis
artykułu
Profesor Zygmunt Kraczkiewicz (1900-1971) : wspomnienie o człowieku prawym w czterdziestą rocznicę śmierci / Janina Kaczanowska.
Janina Kaczanowska
41-49   Pobierz
Opis
artykułu
Tablica pamiątkowa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
50-52   Pobierz
Opis
artykułu
Prezydium i Zarząd TNW.
53   Pobierz
Opis
artykułu
Komisja Rewizyjna.
54   Pobierz
Opis
artykułu
Komisje Zarządu.
54   Pobierz
Opis
artykułu
Komisje wydziałowe.
54   Pobierz
Opis
artykułu
Członkowie wybrani w 2010 roku.
55-56   Pobierz
Opis
artykułu
Członkowie zmarli w 2010 roku.
56   Pobierz
Opis
artykułu
Juliusz Bardach (1914-2010) / Leszek Zasztowt.
Leszek Zasztowt
57-62   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie sekretarza generalnego za okres 1 stycznia 2010 r. - 31 grudnia 2010 r. / Ewa Wolnicz-Pawłowska, Leszek Zasztowt.
Leszek Zasztowt, Ewa Wolnicz-Pawłowska
63-69   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie skarbnika : działalność finansowa Towarzystwa w latach 2008 i 2009 oraz w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. / Witold Wieniawski.
Witold Wieniawski
70-76   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej : z działalności Towarzystwa w okresie styczeń-październik 2010 r. / Adam Hulanicki, Janina Dobrzańska-Kaczanowska, Stanisław Kazubski, Andrzej Trzebski, Jadwiga Zieniukowa.
Andrzej Trzebski, Adam Hulanicki, Janina Dobrzańska-Kaczanowska, Stanisław Kazubski, Jadwiga Zieniukowa
77-81   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury / Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Krzysztof Wrocławski.
Krzysztof Wrocławski, Jadwiga Linde-Usiekniewicz
82-86   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z prac nad "Bibliograficzną bazą danych światowego językoznawstwa slawistycznego" w TNW w roku 2011 / Zofia Rudnik-Karwatowa.
Zofia Rudnik-Karwatowa
87   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych / Leszek Zasztowt.
88-90   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych.
90   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział IV Nauk Biologicznych : sprawozdanie za okres od 13 XII 2007 do 29 III 2011 r. / Krystyna Skwarło-Sońta, Lech Zwierzchowski.
Lech Zwierzchowski, Krystyna Skwarło-Sońta
91-95   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział V Nauk Lekarskich / Jerzy Majkowski.
Jerzy Majkowski
96-99   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział VI Nauk Technicznych / Małgorzata Jakubowska.
Małgorzata Jakubowska
99   Pobierz
Opis
artykułu
Lista członków TNW w roku 2010 według Wydziałów - stan na 1 I 2011 r.
100-106   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz publikacji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1983-2010).
107-112   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.