wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Piotr Strebeyko : Życie i dzieło (1907-2003) [nekrolog] / Małgorzata Wierzbicka.
Małgorzata Wierzbicka
4-10   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Sytuacja nauk humanistycznych w świecie współczesnym : (Konferencja – Warszawa, 21 II 2003) : Wprowadzenie / Teresa Kostkiewiczowa.
Teresa Kostkiewiczowa
11-12   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Sytuacja nauk humanistycznych w świecie współczesnym : (Konferencja – Warszawa, 21 II 2003) : Zagrożenia i szanse humanistyki w XXI w. / Janusz Tazbir.
Janusz Tazbir
13-23   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Sytuacja nauk humanistycznych w świecie współczesnym : (Konferencja – Warszawa, 21 II 2003) : Najważniejsza jest historia / Andrzej Białas.
Andrzej Białas
24-28   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Sytuacja nauk humanistycznych w świecie współczesnym : (Konferencja – Warszawa, 21 II 2003) : Język tradycji antycznej jako składnik wychowania elit / Jerzy Axer.
Jerzy Axer
29-36   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Sytuacja nauk humanistycznych w świecie współczesnym : (Konferencja – Warszawa, 21 II 2003) : Humanistyka w poszukiwaniu metody / Ryszard Legutko.
Ryszard Legutko
37-44   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Sytuacja nauk humanistycznych w świecie współczesnym : (Konferencja – Warszawa, 21 II 2003) : Literaturoznawca w poszukiwaniu tożsamości / Włodzimierz Bolecki.
Włodzimierz Bolecki
45-56   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Sytuacja nauk humanistycznych w świecie współczesnym : (Konferencja – Warszawa, 21 II 2003) : Czy humanistyka jest atrakcyjna? / Jerzy Bralczyk.
Jerzy Bralczyk
57-62   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Sytuacja nauk humanistycznych w świecie współczesnym : (Konferencja – Warszawa, 21 II 2003) : Zakończenie / Teresa Kostkiewiczowa.
Teresa Kostkiewiczowa
63   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Stres : współczesne problemy : (Sympozjum – Warszawa 4 IV 2003 r.) : Wprowadzenie / Marek Kowalczyk.
Marek Kowalczyk
64-66   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Stres : współczesne problemy : (Sympozjum – Warszawa 4 IV 2003 r.) : Stres traumatyczny związany z pracą / Bohdan Dudek.
Bohdan Dudek
67-77   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Stres : współczesne problemy : (Sympozjum – Warszawa 4 IV 2003 r.) : Psychologiczne konsekwencje stresu traumatycznego / Maja Lis-Turlejska.
Maja Lis-Turlejska
78-88   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Stres : współczesne problemy : (Sympozjum – Warszawa 4 IV 2003 r.) : Psychospołeczne właściwości pracy jako źródło stresu a zdrowie / Maria Widerszal-Bazyl.
Maria Widerszal-Bazyl
89-98   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Stres : współczesne problemy : (Sympozjum – Warszawa 4 IV 2003 r.) : Czy stres wpływa na naszą odpowiedzialność prawną? / Jerzy Naumann.
Jerzy Naumann
99-102   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Koniec - czy początek? / Anna Świderkówna.
Anna Świderkówna
103-108   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Społeczeństwo obywatelskie / Andrzej Zoll.
Andrzej Zoll
109-116   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Technika w społeczeństwie globalnym / Marek Dietrich.
Marek Dietrich
117-128   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Profesor Edward Rużyłło laureatem Medalu Hipokratesa / Edward Towpik.
Edward Towpik
129-130   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Wolffiana 2003 / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski
131   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Problematuka życia i zdrowia w tradycji i kulturze polskiej : (Konferencja - Warszawa, 16 X 2003) / Ewa Wolnicz-Pawłowska, Wojciech Bołoz.
Ewa Wolnicz-Pawłowska, Wojciech Bołoz
132-134   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Wszechnica - cykl wykładów otwartych PAN i TNW.
135-139   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : 50 lat Archiwum Polskiej Akademii Nauk / Hanna Krajewska.
Hanna Krajewska
140-145   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Jacek Krusiński (1766-po 1847) i jego rozprawa o dostrzeżeniach meteorologicznych z 1803 r. / Urszula Kossowska-Cezak, Zdzisław Mikulski.
Urszula Kossowska-Cezak, Zdzisław Mikulski
146-151   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Prezydium Zarządu TNW.
152   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Komisja Rewizyjna.
152   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Komisje Zarządu.
152-153   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Komisje Wydziałowe.
153   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Członkowie wybrani w 2003 roku.
153-154   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Członkowie zmarli w 2003 roku.
154   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Russocki (1930-2002) / Katarzyna Sójka-Zielińska.
Katarzyna Sójka-Zielińska
155-163   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Wspomnienia pośmiertne : Janusz Charzewski (1938-2003) / Henryk Piechaczek, Joanna Lewandowska.
Joanna Lewandowska, Henryk Piechaczek
164-165   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Wspomnienia pośmiertne : Paweł Krakówka (1918-2003) / Jan Kuś.
Jan Kuś
165-167   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Wspomnienia pośmiertne : Marek Roman (1931-2003) / Zdzisław Mikulski.
Zdzisław Mikulski
167-169   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2003 r. : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego.
170-173   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2003 r. : Sprawozdanie Skarbnika za 2003 rok.
174-175   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2003 r. : Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
176-180   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2003 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury.
181   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2003 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Językowa Komisja Slawistyczna TNW.
181-182   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2003 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Komisja Kultury Słowa TNW w 2003 r.
182-183   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2003 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : Dni Arabów () : między historią a legendą [Streszczenie] / Marek M. Dziekan.
Marek M. Dziekan
183-187   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2003 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : Rola powściągliwej wyobraźni w przekładach utworów Josepha Conrada na język polski [Streszczenie] / Barbara Koc.
Barbara Koc
187-191   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2003 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : Wincenty Krasiński w świetle nowych źródeł [Streszczenie] / Zbigniew Sudolski.
Zbigniew Sudolski
191-193   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2003 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych.
193-194   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2003 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych.
194-195   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2003 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych : Czy zapowiedź renesansu energetyki jądrowej? [Streszczenie] / Tadeusz Wójcik.
Tadeusz Wójcik
195-199   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2003 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV Nauk Biologicznych TNW.
200   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2003 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział V Nauk Lekarskich.
200-201   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2003 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział V Nauk Lekarskich : O rozwoju dziecka w perspektywie auksologii / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska.
Jadwiga Kopczyńska-Sikorska
201-210   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2003 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI Nauk Technicznych.
210   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 2003 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI Nauk Technicznych : Sekcja Nauk Rolniczych.
211   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualności 2003 r.
212   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz publikacji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
213-217   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.