wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w okresie od 21. XI. 1948 r. do 26. XI. 1949 r.
5-39   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z czynności naukowych.
40-55   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z czynności administracyjnych.
56-57   Pobierz
Opis
artykułu
Wydawnictwa.
58-59   Pobierz
Opis
artykułu
Stosunki zewnętrzne.
60-61   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie Rachunkowe za czas od 1.I do 31.XII 1949 r.
63-65   Pobierz
Opis
artykułu
Protokół.
66   Pobierz
Opis
artykułu
Doroczne Zebranie Uroczyste : 27 listopada 1949 r. : Przemówienie Prezesa T.N.W. Wacława Sierpińskiego.
Wacław Sierpiński
67-70   Pobierz
Opis
artykułu
Doroczne Zebranie Uroczyste : 27 listopada 1949 r. : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego za czas od 20 listopada 1948 r. do 26 listopada 1949 r. / przedkłada Julian Krzyżanowski.
Julian Krzyżanowski
71-76   Pobierz
Opis
artykułu
Doroczne Zebranie Uroczyste : 27 listopada 1949 r. : Rozwój badań nad fotosyntezą u roślin / Michał Korczewski.
Michał Korczewski
77-91   Pobierz
Opis
artykułu
Doroczne Zebranie Uroczyste : 27 listopada 1949 r. : Nagrody naukowe.
77   Pobierz
Opis
artykułu
Nowi członkowie T. N. W.
92-171   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne T. N. W. : Stanisław Grabski (1871-1949) / Stefan Zaleski.
Stefan L. Zaleski
172-174   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne T. N. W. : Pierre Jouguet (1869-1949) / Jerzy Manteuffel.
Jerzy Manteuffel
174-185   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne T. N. W. : Jan Korwin-Kochanowski (1869-1949) / Tadeusz Manteuffel.
Tadeusz Manteuffel
185-187   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne T. N. W. : January Kołodziejczyk (1889-1949) / Bolesław Hryniewiecki.
Bolesław Hryniewiecki
187-191   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne T. N. W. : Zdzisław Macierewicz (1907-1949) / Wiktor Lampe.
Wiktor Lampe
192-193   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne T. N. W. : Sławomir Miklaszewski (1875-1949) / Leon Staniewicz.
Leon Staniewicz
193-202   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne T. N. W. : Władysław Ostrowski (1897-1949) / Jan Zaorski.
Jan Zaorski
202-205   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne T. N. W. : Jan Rutkowski (1886-1949) / Stanisław Arnold.
Stanisław Arnold
206-213   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne T. N. W. : Władysław Semkowicz (1878-1949) / Aleksander Gieysztor.
Aleksander Gieysztor
214-215   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne T. N. W. : Stanisław Sierakowski (1889-1949) / Edmund Mikulaszek.
Edmund Mikulaszek
215-217   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienia pośmiertne T. N. W. : Władysław Witwicki (1878-1948) / Eugeniusz Geblewicz.
Eugeniusz Geblewicz
217-223   Pobierz
Opis
artykułu
Lista członków zmarłych od początku istnienia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
224-231   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.