wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Współczesna kondycja postępu z perspektywy krajobrazów adaptacyjnych / Roman Galar.
Roman Galar
7-28   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Między miastem rezydencjonalnym a stolicą : Warszawa w wiekach XVI-XVIII / Maria Bogucka.
Maria Bogucka
29-36   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Kultura europejska i jej imperatywy / Barbara Skarga.
Barbara Skarga
37-46   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Aspekty filozoficzne w twórczości naukowej Włodzimierza Kołosa / Jerzy A. Janik.
Jerzy A. Janik
47-54   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Integracja europejska a indyjskie doświadczenie cywilizacyjne / Maria Krzystof Byrski.
Maria Krzysztof Byrski
55-68   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Muzeum Staszica w tradycji staszicowskiej / Józef Olejniczak.
Józef Olejniczak
69-74   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Polonica w światowym piśmiennictwie medycznym.
75-76   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1995-1997) : Członkowie zmarli w 1996 r.
80   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1995-1997) : Wspomnienia pośmiertne : Włodzimierz Kołos (1928-1996) / Lucjan Piela.
Lucjan Piela
81-86   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1995-1997) : Wspomnienia pośmiertne : Tadeusz Koter (1919-1995) / Kazimierz Zakrzewski.
Kazimierz Zakrzewski
87-89   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1995-1997) : Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Leszczycki (1907-1996) / Bogodar Winid.
Bogodar Winid
89-93   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1995-1997) : Wspomnienia pośmiertne : Jerzy Z. Łoziński (1925-1996) / Andrzej Ryszkiewicz.
Andrzej Ryszkiewicz
93-95   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1995-1997) : Wspomnienia pośmiertne : Leszek Ossowski (1905-1996) / Elżbieta Smułkowa.
Elżbieta Smułkowa
96-98   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1995-1997) : Wspomnienia pośmiertne : Adam Smoliński (1910-1996) / Andrzej Filipkowski.
Andrzej Filipkowski
99-100   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r. : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego.
101-104   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r. : Sprawozdanie Skarbnika.
104-105   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r. : Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
105-106   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : Dwie linie polskiej prozy egzystencjalnej [Streszczenie] / Tadeusz Drewnowski.
Tadeusz Drewnowski
107-108   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury.
107   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : Problematyka językowa [Streszczenie] / Ewa Rzetelska-Feleszko.
Ewa Rzetelska-Feleszko
109   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : Problemy samoidentyfikacji narodowej Macedończyków [Streszczenie] / Krzysztof Wrocławski.
Krzysztof Wrocławski
109-110   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : O ważnych motywach słownych w poezji Ignacego Krasickiego [Streszczenie] / Teresa Kostkiewiczowa.
Teresa Kostkiewiczowa
111-112   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : Spory o kształt tradycji chorwackiej : Wokół chorwackiego panteonu [Streszczenie] / Joanna Rapacka.
Joanna Rapacka
111   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury : Referaty i streszczenia : O regionalizmach w listach Adama Mickiewicza : część I [Streszczenie] / Kwiryna Handke.
Kwiryna Handke
112   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Językowa Komisja Slawistyczna.
113   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych.
114   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych.
114   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV Nauk Biologicznych : Referaty i streszczenia : Oogeneza u ptaków - mechanizmy molekularne i postęp metod badawczych / Bożenna Olszańska.
Bożena Olszańska
115-125   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV Nauk Biologicznych.
115   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział IV Nauk Biologicznych : Referaty i streszczenia : Niektóre problemy etyczne związane z cytowaniem publikacji naukowych / Zbigniew Jaczewski.
Zbigniew Jaczewski
126-131   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział V Nauk Lekarskich : Referaty i streszczenia : Inhibitory angiogenezy jako leki przeciwnowotworowe / Andrzej Danysz.
Andrzej Danysz
132-143   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział V Nauk Lekarskich.
132   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział VI Nauk Technicznych.
144   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1996 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Sekcja Nauk Rolniczych.
145   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualności 1997 r.
147   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.