wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Zagajenie / Aleksander Gieysztor, Władysław Stróżewski.
Aleksander Gieysztor, Władysław Stróżewski
7-8   Pobierz
Opis
artykułu
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Życie i twórczość Klemensa Szaniawskiego / Jan Woleński.
Jan Woleński
9-13   Pobierz
Opis
artykułu
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Probabilizm etyczny Klemensa Szaniawskiego / Jacek Hołówka.
Jacek Hołówka
13-20   Pobierz
Opis
artykułu
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Wspomnienia osobiste związane z postacią Profesora / Bronisław Geremek.
Bronisław Geremek
21-22   Pobierz
Opis
artykułu
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Wspomnienia osobiste związane z postacią Profesora / Artur Międzyrzecki.
Artur Międzyrzecki
22   Pobierz
Opis
artykułu
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Wspomnienia osobiste związane z postacią Profesora / Andrzej Stelmachowski.
Andrzej Stelmachowski
23-24   Pobierz
Opis
artykułu
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Wspomnienia osobiste związane z postacią Profesora / Stefan Bratkowski.
Stefan Bratkowski
24-26   Pobierz
Opis
artykułu
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Wspomnienia osobiste związane z postacią Profesora / Bolesław Górnicki.
Bolesław Górnicki
26-27   Pobierz
Opis
artykułu
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Wspomnienia osobiste związane z postacią Profesora / Teresa Hołówka.
Teresa Hołówka
28-29   Pobierz
Opis
artykułu
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Wspomnienia osobiste związane z postacią Profesora / Grzegorz Lissowski.
Grzegorz Lissowski
29-30   Pobierz
Opis
artykułu
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Wspomnienia osobiste związane z postacią Profesora / Andrzej Kasia.
Andrzej Kasia
30-31   Pobierz
Opis
artykułu
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Wspomnienia osobiste związane z postacią Profesora / Witold Marciszewski.
Witold Marciszewski
31-33   Pobierz
Opis
artykułu
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Wspomnienia osobiste związane z postacią Profesora / Mieczysław Omyła.
Mieczysław Omyła
33   Pobierz
Opis
artykułu
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Wspomnienia osobiste związane z postacią Profesora / Marian Przełęcki.
Marian Przęłęcki
34-35   Pobierz
Opis
artykułu
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Wspomnienia osobiste związane z postacią Profesora / Jerzy Szacki.
Jerzy Szacki
35-36   Pobierz
Opis
artykułu
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Zamknięcie sesji / Aleksander Gieysztor.
Aleksander Gieysztor
36   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Esprit de finesse jako typ inteligencji / Witold Marciszewski.
Witold Marciszewski
37-64   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1989-1991) : Zarząd.
65   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1989-1991) : Komisja Rewizyjna.
65   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1989-1991) : Prezydium Zarządu Towarzystwa.
66   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1989-1991) : Redaktor Naczelny Wydawnictw TNW.
67   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1989-1991) : Biuro i Sekretariat Zarządu.
67   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1989-1991) : Komisje Zarządu.
67   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1989-1991) : Komisje Wydziałowe.
68   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1989-1991) : Członkowie wybrani w 1991 r.
68-69   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1989-1991) : Członkowie zmarli w 1991 roku.
69   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1989-1991) : Wspomnienia pośmiertne : Stefan Żółkiewski (1911-1991) / Zdzisław Libera.
Zdzisław Libera
70-72   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1989-1991) : Wspomnienia pośmiertne : Edmund Jankowski (1912-1991) / Zdzisław Libera.
Zdzisław Libera
72-74   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1989-1991) : Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Lorentz (1899-1991) / Aleksander Gieysztor.
Aleksander Gieysztor
74-75   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1989-1991) : Wspomnienia pośmiertne : Włodzimierz Kuryłowicz (1910-1991) / Wanda Woźnicka.
Wanda Woźnicka
76-81   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1989-1991) : Wspomnienia pośmiertne : Piotr Kubikowski (1903-1991) / Zbigniew Szreniawski.
Zbigniew Szreniawski
81-84   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 1989-1991) : Wydział III Nauk Matematyczno-Fizycznych : Lista członków Wydziału z okresu 1907-1991.
85-93   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z działalności naukowej : Zebrania naukowe ogólne : Człowiek wobec rewolucji biomedycznej : (kulturowy i biologiczny wymiar człowieka) / Andrzej Paszewski.
Andrzej Paszewski
94-101   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z działalności naukowej : Zebrania naukowe ogólne.
94   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z działalności naukowej : Ogólne zebrania członków Towarzystwa.
101-102   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie zarządu z czynności organizacyjnych.
102-105   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
105-106   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Komisji Zarządu : Komisja Archiwalno-Biblioteczna / Zdzisław Libera.
Zdzisław Libera
106   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Komisji Zarządu : Komisja Wydawnictw / Edward Rużyłło.
Edward Rużyłło
106-109   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Komisji Zarządu : Komisja do spraw rewindykacji majątku TNW / Piotr Strebeyko.
Piotr Strebeyko
110-115   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie / Piotr Strebeyko.
Piotr Strebeyko
116   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Komisji Wydziałowych.
116   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury.
116-117   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Jan Kochanowski jako polityk / Barbara Otwinowska.
Barbara Otwinowska
117-118   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Język - przekład - interpretacja : (na materiale "Vade-mecum" Cypriana Norwida przełożonego na język niemiecki przez Rolfa Fiegutha) / Jadwiga Puzynina.
Jadwiga Puzynina
118-119   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Puszkin i Mickiewicz / Bohdan Galster.
Bohdan Galster
119-120   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Cenzura i autocenzura w literaturze polskiej XVI i XVII wieku / Janusz Pelc.
Janusz Pelc
120-121   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Pierwsze dwa wersety jako lingwistyczny problem przekładowy / Marian Jurkowski.
Marian Jurkowski
121-122   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Stosunek Japończyków do imigrantów na podstawie najstarszych zachowanych źródeł pisanych / Jolanta Tubielewicz.
Jolanta Tubielewicz
122-123   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Na tropie dawnych kaszubskich formuł magicznych / Hanna Popowska-Taborska.
Hanna Popowska-Taborska
123-125   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Z refleksji nad listami Elizy Krasińskiej [odczyt wygł. 16 XII 1991] / Zbigniew Sudolski.
Zbigniew Sudolski
126-127   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Sprawozdanie z czynności organizacyjnych.
127-128   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Sprawozdanie Komisji Kultury Słowa.
128-132   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Streszczenia : Polacy w Bolonii w pierwszej połowie XIV wieku / Teresa Dunin-Wąsowicz.
Teresa Dunin-Wąsowicz
132-134   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych.
132   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Streszczenia : Transakcja Sybilli : Kontrprzykład do marksistowskiej definicji kapitalisty / Witold Marciszewski.
Witold Marciszewski
134-135   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Streszczenia : O przyczynach powstania nauki w Grecji / Leon Koj.
Leon Koj
135-138   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Streszczenia : O pojęciu "przebaczania" / Jacek Juliusz Jadacki ; w dyskusji udział wzięli: Prof. Andrzej Murzynowski, prof. Witold Marciszewski i prof. Marian Przełęcki.
Witold Marciszewski, Jacek Juliusz Jadacki, Andrzej Murzynowski, Marian Przełęcki
138-141   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Streszczenia : Elektroniczny warsztat autorski i edytorski / Witold Marciszewski.
Witold Marciszewski
141-143   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Sprawozdanie z czynności organizacyjnych.
143-145   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Sprawozdanie komisji logiki / Witold Marciszewski.
145-149   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Sprawozdanie komisji logiki : Brytyjsko-Polskie Sympozjum Logiczne w Oksfordzie.
149-150   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Sprawozdanie komisji logiki : Publikacje.
150   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Sprawozdanie komisji logiki : Publikacje : Perspektywy polskiej logiki a łączność elektroniczna / Witold Marciszewski.
Witold Marciszewski
151-155   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Jubileusz profesora Aleksandra Gieysztora / Piotr Strebeyko.
Piotr Strebeyko
155-159   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział III nauk matematycznych i fizycznych.
159-160   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych.
160-161   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Wpływ zanieczyszczeń termicznych na faunę pasożytniczą ryb / Teresa Pojmańska.
Teresa Pojmańska
161-167   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Regulacja rytmów biologicznych / Bronisław Cymborowski.
Bronisław Cymborowski
167-171   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Kierunki badań limnologicznych / Zdzisław Kajak.
Zdzisław Kajak
172-183   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział IV nauk biologicznych : Sprawozdanie z czynności organizacyjnych.
184   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział V nauk lekarskich.
184-188   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział VI nauk technicznych.
188   Pobierz
Opis
artykułu
Spis fotografii.
189   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.