wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Specjalizacja czy integracja w spojrzeniu historyka na przeszłość / Andrzej Wyczański.
Andrzej Wyczański
7-12   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Sesja poświęcona stodziewięćdziesiątej rocznicy Towarzystwa Przyjaciół Nauk : (23 listopada 1990 r.) : Joachim Lelewel jako członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk / Stefan Kieniewicz.
Stefan Kieniewicz
12-14   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Sesja poświęcona stodziewięćdziesiątej rocznicy Towarzystwa Przyjaciół Nauk : (23 listopada 1990 r.) : Jan Śniadecki / Jerzy Dobrzycki.
Jerzy Dobrzycki
15-17   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Sesja poświęcona stodziewięćdziesiątej rocznicy Towarzystwa Przyjaciół Nauk : (23 listopada 1990 r.) : Michał Szubert (1787-1860) [wspomnienie pośmiertne] / Tomasz Majewski.
Tomasz Majewski
18-21   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Sesja poświęcona stodziewięćdziesiątej rocznicy Towarzystwa Przyjaciół Nauk : (23 listopada 1990 r.) : Udział lekarzy w działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk / Bolesław Górnicki.
Bolesław Górnicki
21-26   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : sesja poświęcona stodziewięćdziesiątej rocznicy Towarzystwa Przyjaciół Nauk : (23 listopada 1990 r.) : o Stanisławie Staszicu / Anatol Gosiewski, Maciej Grabski.
Maciej W. Grabski, Anatol Gosiewski
27-31   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Sesja poświęcona stodziewięćdziesiątej rocznicy Towarzystwa Przyjaciół Nauk : (23 listopada 1990 r.) : W 190 rocznicę założenia Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
31-34   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Zarząd.
35   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Komisja Rewizyjna.
35   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Biuro i Sekretariat Zarządu.
36   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Komitet Redakcyjny Wydawnictw TNW.
36   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Komisje Zarządu.
36   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Komisje Wydziałowe.
37   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Członkowie wybrani w 1990 r.
37-38   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Lista członków Towarzystwa w 1990 roku.
38-64   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Konrad Górski (1895-1990) / Janusz Pelc.
Janusz Pelc
65-68   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Członkowie zmarli w 1990 r.
65   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Alodia Kawecka-Gryczowa (1903-1990) / Paulina Buchwald-Pelcowa.
Paulina Buchwald-Pelcowa
68-69   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Tadeusz Kołakowski (1929-1990) / Andrzej Bogusławski.
Andrzej Bogusławski
69-72   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Klemens Szaniawski (1925-1990) / Jan Woleński.
Jan Woleński
72-76   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Władysław Orlicz (1903-1990) / Wiesław Żelazko.
Wiesław Żelazko
76-77   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Jerzy Mutermilch (1903-1990) / Barbara Olszewska, Eugeniusz Olszewski.
Eugeniusz Olszewski, Barbara Olszewska
77-84   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Jerzy Teodor Ostromęcki (1909-1988) / Czesław Somorowski.
Czesław Somorowski
84-86   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z działalności naukowej w 1990 r.
87-88   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z działalności naukowej w 1990 r. : Odczyty przedstawione na Zebraniach Ogólnych : Znaczenie pasożytnictwa w rolnictwie i leśnictwie / Henryk Sandner.
Henryk Sandner
88-92   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z działalności naukowej w 1990 r. : Odczyty przedstawione na Zebraniach Ogólnych : Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka : (założenia podstawowe książki o tym samym tytule) / Hanna Popowska-Taborska.
Hanna Popowska-Taborska
93-98   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z działalności naukowej w 1990 r. : Odczyty przedstawione na Zebraniach Ogólnych : Światło słoneczne jako źródło energii / Piotr Strebeyko.
Piotr Strebeyko
98-104   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z czynności organizacyjno-porządkowych.
104-108   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z czynności organizacyjno-porządkowych : Sprawozdania Komisji Zarządu.
108-113   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury.
114   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Aleksander Brückner jako historyk kultury polskiej / Janina Kulczycka-Saloni.
Janina Kulczycka-Saloni
115-116   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : O przekładzie angielskiej terminologii językoznawczej / Adam Weinsberg.
Adam Weinsberg
116-117   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : "Przewodnik słów polskich do prawdy" : Ludzie Oświecenia o zjawisku manipulacji językowej / Teresa Kostkiewiczowa.
Teresa Kostkiewiczowa
117-118   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Znaczenie wyrażeń a wiedza o świecie : (z punktu widzenia definicji słownikowych) / Maciej Grochowski.
Maciej Grochowski
118-119   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Sto lat kultury literackiej w Polsce (od schyłku XIX wieku) / Stefan Żółkiewski.
Stefan Żółkiewski
119   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Polszczyzna bukowińska jako obiekt procesów konwergencyjnych / Kazimierz Feleszko.
Kazimierz Feleszko
120-121   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Pogranicza kultur jako jeden z czynników kształtujących literatury słowiańskie (od XIV do połowy XVIII wieku) / Józef Magnuszewski.
Józef Magnuszewski
121   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Z rozważań nad toponimiką chińską / Mieczysław Jerzy Künstler.
Mieczysław Jerzy Künstler
122   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych.
122-123   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Streszczenia : Platonizm i nominalizm w metafizyce Leibnitza / Witold Marciszewski.
Witold Marciszewski
123-128   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Streszczenia : Średniowieczny ceremoniał pogrzebowy biskupów polskich na tle europejskim / Elżbieta Dąbrowska-Zawadzka.
Elżbieta Dąbrowska-Zawadzka
129-132   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Ankieta naukoznawcza przewodniczącego Wydziału.
133   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Komisja Logiki.
133-134   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Podkomisja do spraw banku danych.
135   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Podkomisja do spraw historii logiki.
135   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Sprawozdanie z czynności organizacyjno-porządkowych.
136-137   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział III nauk matematyczno-fizycznych.
137   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych.
137-138   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Niektóre możliwości zastosowania osiągnięć biologii molekularnej w hodowli zwierząt i w produkcji zwierzęcej / Lech Zwierzchowski.
Lech Zwierzchowski
138-147   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Rola mitochondrialnej syntezy leucyklo-TRNA w składaniu genowym / Włodzimierz Zagórski.
Włodzimierz Zagórski
148-152   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : streszczenia : rola endogennej flory bakteryjnej dla prawidłowej funkcji układu immulogicznego / Waldemar Roszkowski-Śliż.
Waldemar Roszkowski-Śliż
152-153   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : O wpływie właściwych regulatorów wzrostu i innych podobnie działających substancji na glony / Stefan Gumiński.
Stefan Gumiński
154-155   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Sztuczne wywoływanie wielotykowości u jeleniowatych / Zbigniew Jaczewski.
Zbigniew Jaczewski
155-160   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Kierunki ewolucji pasożytnictwa społecznego mrówek / Bohdan Pisarski.
Bohdan Pisarski
160-164   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Sprawozdanie z czynności organizacyjno-porządkowych.
164-166   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział V nauk lekarskich.
166   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Automatyczny nadzór w nowoczesnych systemach obróbkowych / Maciej Szafarczyk.
Maciej Szafarczyk
167   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział VI nauk technicznych.
167   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Problemy zastosowania komputerów w diagnostyce lekarskiej / Juliusz Lech Kulikowski.
Juliusz Lech Kulikowski
168   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Silniki samolotów kosmicznych / Piotr Wolański.
Piotr Wolański
169   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdania z działalności Wydziałów TNW : Wydział VI nauk technicznych : Sprawozdanie z czynności organizacyjno-porządkowych.
169-171   Pobierz
Opis
artykułu
Spis ilustracji.
172   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.