wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Wkład lekarzy w rozwój i działalność Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (u jego początków) / Andrzej Śródka.
Andrzej Śródka
9-16   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Zarząd.
17   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Komisja Rewizyjna.
17   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Redaktor Naczelny Wydawnictw TNW.
17   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Biuro i Sekretariat Zarządu.
18   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Komisje Zarządu.
18   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Członkowie wybrani w 1988 r.
18-19   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Stefania Skwarczyńska (1902-1988) / Janusz Pelc.
Janusz Pelc
19-21   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Członkowie zmarli w 1988 r.
19   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Skorupka (1906-1988) / Barbara Bartnicka.
Barbara Bartnicka
21-22   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Marian Małowist (1909-1988) / Adam Manikowski.
Adam Manikowski
22-26   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Jan Białostocki (1921-1988) / Juliusz A. Chrościcki.
Juliusz A. Chrościcki
26-30   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Osman Achmatowicz (1899-1988) / Jan Michalski.
Jan Michalski
30-34   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Stefan Zbigniew Różycki (1906-1988) / Leszek Lindner.
Leszek Lindner
34-36   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Kazimierz Sembrat (1902-1988).
37-38   Pobierz
Opis
artykułu
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : Wspomnienia pośmiertne : Stanisław Dymowski (1936-1988).
38-39   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z działalności naukowej : Warszawa - wczoraj, dziś, jutro / Kazimierz Dziewoński.
Kazimierz Dziewoński
40-45   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z działalności naukowej : Zebrania naukowe ogólne.
40   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z czynności organizacyjno-porządkowych.
45-51   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury.
51-52   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Wydawnictwo "Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty" w oczach historyka literatury / Janina Kulczycka-Saloni.
Janina Kulczycka-Saloni
52-54   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Współczesny status kaszubszczyzny / Hanna Popowska-Taborska.
Hanna Popowska-Taborska
54-55   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Wpływ języka polskiego na język i gwary niemieckie / Janusz Siatkowski.
Janusz Siatkowski
55-56   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Fenomen Pragi : (z problemów centrum kulturalnego) / Józef Magnuszewski.
Józef Magnuszewski
56-58   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Prowincjonalizmy podlaskie w twórczości J. I. Kraszewskiego / Barbara Bartnicka.
Barbara Bartnicka
58-59   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Dwa pojedynki Lermontowa / Antoni Semczuk.
Antoni Semczuk
59   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Piśmiennictwo i liturgia słowiańska we wczesnym średniowieczu polskim / Janusz Siatkowski, Tadeusz Wasilewski.
Janusz Siatkowski, Tadeusz Wasilewski
60-62   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział I językoznawstwa i historii literatury : Streszczenia : Kultura słowa w oczach członków Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (omówienie wyników przeprowadzonej ankiety) / Jadwiga Puzynina.
Jadwiga Puzynina
63   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych.
63-64   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział III nauk matematycznych i fizycznych.
64   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych.
64-65   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : Udział fitohormonów w adaptacji roślin do stresów / Zofia Starck.
Zofia Starck
65-69   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział IV nauk biologicznych : Streszczenia : - mało znane grzyby pasożytujące na stawonogach / Tomasz Majewski.
Tomasz Majewski
65   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział V nauk lekarskich.
69-71   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział VI nauk technicznych.
71   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Współczesne problemy heliotechniki / Bogumił Staniszewski, Wiesław Gogół.
Wiesław Gogół, Bogumił Staniszewski
72   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Wydział VI nauk technicznych : Streszczenia : Podstawowe problemy rewolucji przemysłowo-technicznej na przykładzie budownictwa / Alfred Wiślicki.
Alfred Wiślicki
72   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z działalności Wydziałów TNW : Sekcja Nauk Rolniczych.
72-73   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.