wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w okresie od 23. XI. 1947 r. do 20. XI. 1948 r.
5-36   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z czynności naukowych.
37-45   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z czynności administracyjnych.
46-88   Pobierz
Opis
artykułu
Wydawnictwa.
89-90   Pobierz
Opis
artykułu
Stosunki zewnętrzne.
91-97   Pobierz
Opis
artykułu
Ważniejsze Regulaminy : Regulamin Wydawnictw T.N.W.
98-100   Pobierz
Opis
artykułu
Ważniejsze Regulaminy : Regulamin Biblioteki T.N.W. (Uchwalony przez Zarząd T. N. W. dnia 10 maja 1949 r.).
100-102   Pobierz
Opis
artykułu
Ważniejsze Regulaminy : Regulamin Biura T.N.W.
102-103   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie rachunkowe.
105-114   Pobierz
Opis
artykułu
Doroczne Zebranie Uroczyste : 21 listopada 1948 r. : Przemówienie Prezesa T.N.W. Wacława Sierpińskiego.
Wacław Sierpiński
115-119   Pobierz
Opis
artykułu
Doroczne Zebranie Uroczyste : 21 listopada 1948 r. : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego za czas od 24 listopada 1947 do 20 listopada 1948 / przedkłada Julian Krzyżanowski.
Julian Krzyżanowski
119-126   Pobierz
Opis
artykułu
Doroczne Zebranie Uroczyste : 21 listopada 1948 r. : Nagrody naukowe.
126   Pobierz
Opis
artykułu
Doroczne Zebranie Uroczyste : 21 listopada 1948 r. : Wycieczka naukowa na górę Ararat / Bolesław Hryniewiecki.
Bolesław Hryniewiecki
127-147   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli Członkowie : Ś. p. Jan Blaton (1907-1948) [nekrolog] / Wojciech Rubinowicz.
Wojciech Rubinowicz
148-152   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli Członkowie : Ś. p. Kazimierz Czachowski (1890-1948) [nekrolog] / Julian Krzyżanowski.
Julian Krzyżanowski
152-154   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli Członkowie : Ś. p. Henryk Galle (1872-1948) [nekrolog] / Z. Szmydtowa.
Z. Szmydtowa
154-159   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli Członkowie : Ś. p. Władysław Nikliborc (1899-1948) [nekrolog] / W. Ślebodziński.
W. Ślebodziński
159-163   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli Członkowie : Ś. p. Karol Pomianowski (1874-1948) [nekrolog] / Jan Adam Piotrowski.
Jan Adam Piotrowski
163-167   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli Członkowie : Ś. p. Roman Poplewski (1894-1948) [nekrolog] / Bolesław Rosiński.
Bolesław Rosiński
167-171   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli Członkowie : Ś. p. Adolf Szyszko-Bohusz (1883-1948) [nekrolog] / Adam Bochnak.
Adam Bohnak
171-173   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli Członkowie : Ś. p. Czesław Witoszyński (1875-1948) [nekrolog] / Jerzy Bukowski.
Jerzy Bukowski
174-180   Pobierz
Opis
artykułu
Zmarli Członkowie : Ś. p. Fryderyk Zoll (1865-1948) [nekrolog] / Włodzimierz Kozubski.
Włodzimierz Kozubski
180-184   Pobierz
Opis
artykułu
Lista członków zmarłych od początku istnienia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
185-192   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.