wydawca: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ISSN: 0860-164X
Od Redaktora / Ewa Wolnicz-Pawłowska.
Ewa Wolnicz-Pawłowska
5-6   Pobierz
Opis
artykułu
Apel prof. Andrzeja Paszewskiego do członków Towarzystwa Naukowego Warszawskiego / Andrzej Paszewski.
Andrzej Paszewski
7   Pobierz
Opis
artykułu
Oskar Kolberg : kontynuator ducha Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk (1800-1832) / Piotr Dahlig.
Piotr Dahlig
8-15   Pobierz
Opis
artykułu
Urządzenia dla informatyki : historia i nowe pomysły (streszczenie) / Tomasz Dietl.
Tomasz Dietl
16   Pobierz
Opis
artykułu
Apel Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w obronie polskiej humanistyki.
17   Pobierz
Opis
artykułu
Wyzwania XXI wieku : Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne : (Warszawa, 17 kwietnia i 25 października 2013 r.).
18-20   Pobierz
Opis
artykułu
I Kongres Towarzystw Naukowych : (Warszawa, 17-18 września 2013 r.).
20-22   Pobierz
Opis
artykułu
Uchwała I Kongresu Towarzystw Naukowych z dnia 18 września 2013 roku / Andrzej Kansy.
Andrzej Kansy
22-24   Pobierz
Opis
artykułu
Głos w dyskusji nt. "Współdziałanie PAN ze społecznym ruchem naukowym" : (Kongres Towarzystw Naukowych, 17 września 2013 r.) / Janusz Lipkowski.
Janusz Lipkowski
24-25   Pobierz
Opis
artykułu
Kierkegaard - koncepcje, polemiki, inspiracje : (Warszawa, 25-26 października 2013 r.) / Maria Gołębiewska.
Maria Gołębiewska
26-28   Pobierz
Opis
artykułu
Nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej : (Warszawa, 3-4 października 2013 r.).
26   Pobierz
Opis
artykułu
Jubileusz 60-lecia Archiwum PAN w Warszawie : (Warszawa, 15 listopada 2013 r.).
28   Pobierz
Opis
artykułu
Nagrody Nobla 2013 w dziedzinie fizjologii.
28-29   Pobierz
Opis
artykułu
Komisja Rewizyjna.
30   Pobierz
Opis
artykułu
Prezydium i Zarząd TNW.
30   Pobierz
Opis
artykułu
Członkowie wybrani w 2013 roku.
31-32   Pobierz
Opis
artykułu
Członkowie zmarli w 2013 roku.
32   Pobierz
Opis
artykułu
Prof. dr inż. Jerzy Osiowski (1927-2013) / Władysław Findeisen.
Władysław Findeisen
33-36   Pobierz
Opis
artykułu
Profesor Zbigniew Wójcik (29 X 1922-22 III 2014) / Teresa Chynczewska-Hennel.
Teresa Chynczewska-Hennel
37-49   Pobierz
Opis
artykułu
Profesor Włodzimierz Zych (1 VIII 1929-9 I 2013) / Ewa Wolnicz-Pawłowska.
Ewa Wolnicz-Pawłowska
50-56   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie Sekretarza Generalnego za rok 2013 / Leszek Zasztowt.
Leszek Zasztowt
57-62   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie Skarbnika z działalności finansowej Towarzystwa w latach 2010-2012 oraz informacja dotycząca okresu styczeń-październik 2013 r. / Witold Wieniawski.
Witold Wieniawski
63-68   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego za okres styczeń 2013 - grudzień 2013 r. / Ewa Wolnicz-Pawłowska.
Ewa Wolnicz-Pawłowska
69-70   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury.
71   Pobierz
Opis
artykułu
Renesansowa nowela we współczesnym przekładzie: "Heptameron" Małgorzaty z Nawarry / Teresa Giermak-Zielińska.
Teresa Giermak-Zielińska
71-80   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z prac nad bibliograficzną bazą danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw w TNW w roku 2013 / Zofia Rudnik-Karwatowa.
Zofia Rudnik-Karwatowa
80-81   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział III Nauk Matematycznych i Fizycznych.
82   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział II Nauk Historycznych, Społecznych i Filozoficznych.
82   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział IV Nauk Biologicznych.
83-84   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział V Nauk Lekarskich.
84   Pobierz
Opis
artykułu
Wydział VI Nauk Technicznych / Małgorzata Jakubowska.
Małgorzata Jakubowska
85-86   Pobierz
Opis
artykułu
Lista członków TNW w roku 2013 według Wydziałów - stan na 1 I 2014 r.
87-93   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz publikacji Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1983-2013).
94-100   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.