Szkice Podlaskie, t. 5 (1996)
wydawca: Siedleckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0208-8924
Od redakcji.
6   Pobierz
Opis
artykułu
Herb miasta Siedlce / Wanda Więch-Tchórzewska.
Wanda Więch-Tchórzewska
7-14   Pobierz
Opis
artykułu
Historia więzienia w Siedlcach w latach 1844-1915 / Jan Klewek.
Jan Klewek
15-27   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów węgrowskiej szkoły księży komunistów 1711-1833 / Arkadiusz Kołodziejczyk.
Arkadiusz Kołodziejczyk
28-44   Pobierz
Opis
artykułu
Stronnictwo Demokratyczne w Siedleckiem w latach 1945-1948 / Franciszek Gryciuk.
Franciszek Gryciuk
45-59   Pobierz
Opis
artykułu
Zróżnicowanie językowe województwa siedleckiego w świetle wybranych faktów leksykalnych / Janina Gardzińska.
Janina Gardzińska
60-70   Pobierz
Opis
artykułu
Garnizony podlaskie w II Rzeczpospolitej : (wybrane problemy) / Anna Charczuk.
Anna Charczuk
71-75   Pobierz
Opis
artykułu
Z walk Dywizji Podlaskiej w lutym 1919 r. : Kobylany / Jerzy Izdebski.
Jerzy Izdebski
76-80   Pobierz
Opis
artykułu
Żołnierze Batalionów Chłopskich w Wojsku Polskim 1944-1946 / Piotr Matusak.
Piotr Matusak
81-88   Pobierz
Opis
artykułu
Początki kształtowania się obozu narodowego w Siedleckiem / Wiesław Charczuk.
Wiesław Charczuk
89-94   Pobierz
Opis
artykułu
Tajne nauczanie w Sobieniach Jeziorach / Anna Mońka-Staniakowa.
Anna Mońka-Staniakowa
95-107   Pobierz
Opis
artykułu
Wacław Młynarczyk ps. "Szpagat" / do druku przygotowała Bożena Kalicka.
Bożena Kalicka
108-109   Pobierz
Opis
artykułu
Beniamin Szymański, kapucyn, biskup podlaski / Jerzy M. Cygan.
Jerzy Marian Cygan
110-119   Pobierz
Opis
artykułu
Prof. Wacław Lilpop / Władysław Stefanoff.
Władysław Stefanoff
120-121   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje parafii Garwolin 1418-1993", Zbigniew Gnat-Wieteska, Pruszków 1993 : [recenzja] / Jerzy M. Cygan.
Zbigniew Gnat-Wieteska, Jerzy Marian Cygan
122-124   Pobierz
Opis
artykułu
"Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808-1914). Zabudowa - ludność - gospodarka", Józef Kazimierski, Warszawa 1994 : [recenzja] / Dariusz Grzegorczuk.
Dariusz Grzegorczuk, Jan Kazimierski
125-129   Pobierz
Opis
artykułu
"Przymierze z czasem", Kazimierz Świegocki, Warszawa 1994 : [recenzja] / Marek Skowroński.
Marek Skowroński, Kazimierz Świegocki
130-131   Pobierz
Opis
artykułu
"Harcerstwo łukowskie w latach 1912-1949", Ryszard Grafik, Łuków 1991 : [recenzja] / Małgorzata Kołodziejczuk.
Małgorzata Kołodziejczuk, Ryszard Grafik
132-135   Pobierz
Opis
artykułu
"Ksiądz generał Stanisław Brzóska. Kapelan i dowódca", Tadeusz Krawczak, Pruszków-Sokołów 1995 : [recenzja] / Arkadiusz Kołodziejczyk.
Arkadiusz Kołodziejczyk, Tadeusz Krawczak
136-139   Pobierz
Opis
artykułu
"Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej. Z. 1-50", Pruszków 1989-1996 / Teresa Włodarczyk.
Teresa Włodarczyk
140-141   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia naukowego Siedlec / Andrzej Węcowski.
Andrzej Węcowski
142-153   Pobierz
Opis
artykułu
W Węgrowie / Mariusz Szczupak.
Mariusz Szcupak
154-155   Pobierz
Opis
artykułu
Prof. dr hab. Jerzy Cytowski (1926-1995) / Ewa Brodacka-Adamowicz.
Ewa Brodacka-Adamowicz
156-158   Pobierz
Opis
artykułu
Ks. mgr Alfred Hoffman - salezjanin (1923-1994) / Andrzej Węcowski.
Andrzej Węcowski
159-163   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.