Szkice Podlaskie, t. 2 (1986)
wydawca: Siedleckie Towarzystwo Naukowe
ISSN: 0208-8924


Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.